Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

 • Læs op

Indhold

  Et godt forældresamarbejde er fundamentet for dit barns trivsel og udvikling i vuggestuen og børnehaven. Hvis vi har gensidig tillid og opbakning, kan vi sammen skabe de bedste vilkår for dit barn. Vi ønsker at være samskabende med forældrene, så vi sammen skaber udvikling for børnene.

  Vi som pædagogiske professionelle og jer som forældre har hver især en unik viden om, hvordan barnet trives, udvikler sig og lærer. Det gavner barnet, når vi deler vores viden, for det er med til at give barnet en sammenhængende hverdag. Det gælder også, hvis barnet tumler med udfordringer i hjemmet eller institutionen, som vi skal tage os af i fællesskab.

  Samarbejdet om fællesskabet

  Ud over samarbejdet om eget barn, er der flere arrangementer i årets løb, som nærer fællesskabet i afdelingen. Det kan være en arbejdsdag, sommerfest, forældremøder, luciafest – og hvad der nu ellers er af sociale tiltag i den enkelte afdeling. Det kan være på initiativ fra institutionen, men også det lokale forældreråd bringer ideer og initiativer ind i samarbejdet.

  Det er en god måde at møde de andre forældre på og samtidig være en del af dit barns liv. Det betyder noget for dit barn, at I som forældre støtter op om arrangementerne. Det sender et signal til barnet om, at det sociale fællesskab, der er en stor del af deres hverdag, også har værdi for jer forældre.

  Formelle og uformelle møder

  Inden dit barn starter i afdelingen, får du en plan for, hvordan indkøringsforløbet bliver. Vi er meget opmærksomme på, at det skal være en god og tryg start for både barn og forældre.

  Forældresamarbejdet generelt foregår både i form af uformelle samtaler, når du afleverer, eller møder en medarbejder i garderoben om eftermiddagen.

  I Aarhus Kommune bruger vi Dialoghjulet til i samarbejde med forældrene at være systematiske omkring barnets udvikling. I udfylder en del af hjulet digitalt – personalet udfylder deres del – og så mødes vi til en samtale om barnet. Her kan også indgå den obligatoriske sprogvurdering, som vi i Aarhus Kommune laver, når barnet er omkring tre år.

  En stor del af vores information til jer forældre, får I i dag digitalt via Aula. Her deler vi blandt andet nyhedsbreve og beskeder fra afdelingens medarbejdere og ledelse. Cirka tre gange om året udkommer vores digitale nyhedsbrev, hvor I forældre præsenteres for forskellige temaer, og ind imellem er der også et indlæg fra bestyrelsen eller et forældreråd.

  Tilfredse forældre

  Det er vigtigt for os at vide, hvad du som forælder tænker og oplever i forhold til dit barns hverdag. Sammen med jer vil vi gerne sikre de bedste rammer for børnenes udvikling, dannelse, læring og trivsel.

  Derfor får du hvert andet år mulighed for at deltage i en undersøgelse, hvor du svarer på en række spørgsmål om dagtilbuddet og afdelingerne.
  Spørgsmålene handler blandt andet om:

  • Samarbejdet med medarbejderne
  • De pædagogiske principper
  • Børnenes sproglige udvikling
  • De fysiske rammer
  • De aktiviteter børnene kan deltage i

  Vi bruger rapporten til at forbedre vores arbejde og skabe en endnu bedre hverdag for børnene.

  Forældreråd

  Hver afdeling har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag pædagogik og aktiviteter.  Du deltager i drøftelser om udvikling og tiltag i institutionen, som har betydning for børnene og fællesskabet. Gensidig forståelse mellem forældre og personale om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at være afdelingens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele dagtilbuddet.

  Bestyrelsen

  Som en del af vores bestyrelse er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne, og du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet.

  I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine holdninger, oplevelser og ønsker i spil i et forum, hvor vi blandt andet udarbejder principper for dagtilbuddet. Principperne er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne.

  Læs mere om bestyrelsesarbejdet på aarhus.dk/demokrati.

  Formand
  Lára Lárusdóttir
  Forælder, Kløverhulen
  Email: kisulara@gmail.com

  Næstformand
  Pernille Kjær Kaasby
  Forælder, Flyverhøjen

  Øvrige medlemmer
  Nina Lykkegaard Gehr
  Forælder, Børnehuset Jorden Rundt

  Katrine Smedegaard
  Forælder, Dagplejen Holme/Højbjerg

  Villads Claes Olesen
  Forælder, Elverhøj

  Asta Kingo Bjerregaard
  Forælder, Holme Børnehus

  Stine Hesselby Larsen
  Forælder, Børnehuset Tulshøjvej 5

  Jeanette Dixen
  Medarbejder, Dagplejen Holme/Højbjerg

  Mette Guldager
  Dagtilbudsleder, Holme-Rundhøj Dagtilbud

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  Bestyrelsen er blandt andet med til at bestemme, hvordan vi forholder os til ferie og fællespasning i Holme-Rundhøj dagtilbud. Det gør bestyrelsen på baggrund af indstilling fra dagtilbudslederen, og inden for de retningslinjer byrådet har besluttet.

  Holme-Rundhøj dagtilbud har fællespasning i perioder, hvor vi ved af erfaring, at der kommer få børn.  

  Der er fællespasning i:

  • Sommerferieugerne 29 og 30
  • Hverdagene mellem jul og nytår 

  De tre hverdage før påske går nogle af afdelingerne sammen om fællespasning, hvis de vurderer, der er behov for det.

  Fællespasningen har til formål at:

  • Tilbyde pasning til de børn der har behov
  • At personalet holder ferie i perioder, hvor der er få børn, der har brug for pasning for at bruge ressourcerne bedst muligt

  Ved fællespasning tilstræber vi kendt personale fra egen afdeling, men ikke nødvendigvis fra egen stue eller i hele åbningstiden.

  I dagtilbuddet har bestyrelsen vedtaget en række principper med betydning for driften - dem kan du se herunder:

  Sidst opdateret: 14. februar 2024