Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

At sikre dit barns udvikling og trivsel er vores vigtigste opgave. Derfor arbejder vi løbende med vores pædagogik og med at forbedre kvaliteten af vores arbejde.

 • Læs op

Indhold

  I Holme-Rundhøj Dagtilbud arbejder vi med en fælles referenceramme for både børn, medarbejdere, ledere og forældre, hvor visionen er at:

  • At alle oplever sig som del af et meningsfyldt fællesskab.
  • At alle oplever sig dygtig og kompetent.
  • At alle oplever indflydelse på eget liv og arbejde.

  Pædagogik

  For at udvikle livs – og samfundsduelige børn, arbejder vi med:

  • At alle børn udvikler psykisk robusthed i fællesskab med andre børn.
  • At alle børn udvikler nysgerrighed og lyst til læring.
  • At alle børn oplever at være værdifulde i fællesskaber.

  Vi er i fuld gang med at udvikle vores arbejde med 'fortrolige leg- og læringsrum', hvor en pædagog i en periode arbejder fokuseret med en mindre gruppe børn.

  Vi har også et stort fokus på, at der er udviklende læringsmiljøer gennem hele dagen. 

  Plads til forskellighed

  Plads til forskellighed er et vigtigt pædagogisk princip. Det gælder på mange forskellige områder i arbejdet med børnene, men det gælder også i forhold til de enkelte afdelinger.

  Det betyder blandt andet at:

  • Vi anvender den relevante pædagogiske praksis, der bedst sikrer opfyldelse af de pædagogiske mål.
  • Den pædagogiske praksis er afstemt i hver enkelt afdeling og i forhold til det enkelte barns behov.
  • Vi har fokus på effekten af vores pædagogiske indsats. Det gør vi ved at registrere tegn ved barnet/børnene og sammenholde det med vores pædagogiske mål.

  I Holme-Rundhøj dagtilbud arbejder vi ud fra en fælles pædagogisk læreplan og det pædagogiske grundlag for Aarhus Kommune.

  Fælles pædagogisk grundlag i Aarhus Kommune

  Den pædagogiske læreplan evalueres hvert andet år i hver afdeling.

  Pædagogisk læreplan og evaluering af arbejdet med den

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

  Sidst opdateret: 10. april 2024