Vi har en separat vuggestue med plads til 30 børn, som er inddelt i to grupper med faste voksne. Vuggestuen byder på store lyse lokaler og egen dejlig legeplads, som er motorisk udfordrende for både store og små i vuggestuen. I vores hverdag tilgodeser vi det lille barns behov med en fast dagsrytme sammen med nærværende og omsorgsfulde voksne.

I børnehaven har vi plads til 50 børn. Børnene er inddelt i tre aldersintegrerede grupper med faste voksne, men vi er også sammen på tværs af grupperne. Det skaber gode muligheder for at knytte venskaber blandt mange børn, lade sig inspirere af og se op til de ældre børn og tage hensyn til samt inspirere de yngre børn.

I både vuggestuen og børnehaven værdsætter og prioriterer vi det tætte forældresamarbejde, og dialog og tillid er grundæggende for vores samarbejde med forældrene.

Vi vægter fagligheden og den gode stemning højt - det skal være rart og trygt for alle at komme i Flyverhøjen.

Vi er stolte af vores unikke hus

Her er lyse og rummelige lokaler og et stort værksted, som lægger op til mange former for kreativitet. Vi har flere små legerum til leg for mindre grupper af børn, og desuden en fantastisk gymnastiksal. Udenfor har vi en skøn legeplads med de bedste muligheder for udfoldelse.

Flyverhøjen er et lyst, rummeligt og unikt børnehus.

Vi er opdelt i to afdelinger – en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Hver afdeling har deres egne grupperum, garderober og toiletter, men vi mødes først og sidst på dagen, så vi også ser hinanden på tværs af huset, da fællesskabet og kendskabet til hinanden er en vigtig værdi for os.

Huset byder på mange alsidige muligheder for børnene – både inde og ude. I grupperummene er der mulighed for forskellige aktiviteter som rollelege, konstruktionslege, kreative aktiviteter og højtlæsning – alt sammen aktiviteter som skal understøtte vores daglige fokus på børnenes udvikling, læring og venskaber.
Derudover har vi et stort værksted, som vi bruger til mange forskellige ting; vi saver og hamrer, vi arbejder med ler, vi drypper stearin, vi maler og meget andet.

På vores 1. sal har vi en stor, skøn gymnastiksal. Her bruger vi kroppen til forskellige motoriske lege, men her er også en masse puder, som vi kan bygge huler af, vi har ”kamp-lege”, vi laver bevægelsesbaner og så bruger vi også gymnastiksalen til musiske aktiviteter.

Rundt om Flyverhøjen har vi to legepladser, som tilbyder både motoriske og sansemæssige oplevelser, og den giver masser af muligheder for, at børnene kan bruge mange sider af sig selv. Der er små rum, hvor man kan lege i mindre grupper, der er store områder til fælleslege, der er baner til at køre på scooter og mooncars, vi har frugtbuske og træer, gynger, rutsjebane, sandkasse og bålplads.

Livet i Flyverhøjen begynder for de fleste børn i vuggestuen. Her har vi en separat afdeling med to aldersintegrerede grupper (Astronauterne og Raketterne).

I børnehaven er der tre aldersintegrerede grupper med faste voksne:

 • Månegruppen
 • Stjernegruppen 
 • Solgruppen.

Starter barnet i fx solgruppen som 3-årig, er det den gruppe, det fortsætter i, indtil det forlader børnehaven. Dit barn følges altså ad med de samme børn og voksne børnehavetiden igennem.

En dag i vuggestuen

 • Dagen begynder i vores køkken/alrum sammen med børnehaven, hvor både vuggestuen og børnehaven er samlet indtil kl. ca. 8. 
  De børn som kommer i tidsrummet mellem 6.30 og kl. 8 leger ofte i de tilstødende legestuer med personale fra vuggestuen.

 • Mellem kl. 8 og 9 er der leg i grupperne og børnene modtages løbende - evt. sammen med beskeder, som er vigtige for hensynet til barnets behov resten af dagen. 
  De yngste børn har ofte brug for at blive puttet til den første lur inden kl. 9.

 • Kl. ca. 9 samles børnene til samling. Børnene får tilbudt brød og grønt og vi synger sange med fagter så ordene kobles med det konkrete.

 • Efter samling deles børnene i mindre grupper, hvor nogen deltager i planlagte aktiviter og andre leger udenfor på legepladsen eller på stuerne.
  Vuggestuen bruger også de faciliteter, der er i børnehaven: værksted, atelier, vandrum, gymnastiksal, 1. sal og fællesrum.

 • Vi spiser frokost omkring kl. 10.30 - i mindre og faste grupper med faste voksne. 

 • Herefter skal børnene gøres klar til middagssøvnen. De fleste børn sover udenfor i "krybber" / barnevogne, mens de ældste sover indenfor i køjesenge. Børnenes sovetid skrives ned for information til forældrene. 

 • Når børnene har sovet - mellem 1 og 3 timer spiser de eftermiddagsmadpakken - mellem kl. 13.30 og 14.30 . Det sker ofte løbende, fordi børnene vågner på forskellige tidspunkter.

 • Afhængig af vejret leger børnene ude eller inde om eftermiddagen. 
  Når børnene hentes tilstræber personalet at give forældrene generel information om dagens oplevelser - og i særlig grad konkret information om barnets trivsel i løbet af dagen.

En dag i børnehaven

 • Dagen begynder i vores køkken/alrum, sammen med vuggestuen. Vi modtager de første børn og samler dem omkring rolige aktiviteter ved bordene eller anden leg i de tilstødende legestuer.
  De børn som har brug for hjælp til at vinke farvel til far og mor, har mulighed for det i fællesrummet ved vores "vinke-plads".

 • Tirsdag, onsdag og torsdag holdes der samling i vores 3 aldersopdelte grupper. kl. ca. 9. Samlingen bruges som et læringsrum, hvor vi er koncentreret i mindre grupper. Børnene får, i samlingen, også et overblik for dagens aktiviteter. Børnene tilbydes brød og grønt i forbindelse med samlingen.

 • De planlagte aktiviteter foregår i løbet af formiddagen og ofte i børnenes egen gruppe og de faste voksne. Nogen børn er med i planlagte aktivteter - ude eller inde - mens andre leger i mindre grupper. Det er muligt for forældrene at få et overblik for dagens / ugens aktiviteter på aktivtetstavlerne.

 • Vi spiser frokost kl.ca. 11. Børnene spiser altid i den faste gruppe, det samme sted, i køkken/alrummet eller i et af de andre aktivitetsrum. Børnene har faste pladser og spiser med de faste voksne hver dag.

 • Efter frokost bliver de yngste eventuelt tilbudt en middagslur, mens de andre skal have overtøj på og på legepladsen - min. en time hver dag.
  Det er årstiden, vejret og temperaturen som afgør, hvor meget og hvor længe vi er udenfor på legepladsen (I sommerperioden leger og spiser børnene ofte udenfor hele dagen.)

 • Vi spiser eftermiddagsmadpakken kl. ca. 14 - og vi tilstræber at det også foregår sammen med den faste gruppe og en fast/kendt voksen.

 • Børnene leger i huset i mindre grupper i løbet af eftermiddagen og de voksne sætter mindre aktiviteter i gang.

 • Børnene hentes løbende fra kl. ca. 15 og frem til lukketid kl. 17.(16.30)

Forældrene informeres om dagens forløb på vores tavler. Særlige hændelser informerer personalet om.

I Flyverhøjen har vi forældrebetalt kostordning i fællesskab med tre andre afdelinger i dagtilbuddet.  

Vores køkkenleder Anne-Mette laver hver dag hjemmelavet, økologisk mad til børnenes frokost i et stort fælleskøkken i en af de andre afdelinger på Nygårdsvej. Maden bliver bragt over til os, hvor det anrettes af en køkkenassistent. 

Køkkenet har det økologiske guldmærke, hvilket betyder, at det er 90-100 % økologisk. Desuden overholder maden naturligvis kostanbefalingerne fra Aarhus kommune. Det betyder, at børnene får en varieret og sund frokost med kød, fiskedage, suppe- og grøddage, rugbrødsdage og dage udelukkende med grøntsagsretter.

Udgangspunktet for frokostordningen er, at alle børn spiser det samme og som minimum smager på maden. Det er vores målsætning, at ingen børn går sultne fra bordet. 

Hver uge kommer menuen på FamilieIntra – og den vil hænge på opslagstavlen i huset.

Mere end bare mad

Men en fælles frokostordning er mere end bare mad. Det er også det, vi kalder et pædagogisk måltid med al den læring og selvhjulpenhed, det fører med sig. Børnene lærer efterhånden både at klare sig selv – hælde vand op, øse mad op, spise med kniv og gaffel – og de lærer at hjælpe hinanden med små sætninger som ’Vil du række mig kanden?’ eller ’Må jeg bede om kartoflerne?’.
Samtalen omkring bordet om maden – hvor den kommer fra, og hvordan de forskellige ting smager - er også vigtig. Og så er dét, at alle får serveret det samme med til at give børnene madmod, lyst til og nysgerrighed på nye smagsoplevelser.

Vuggestuen spiser: kl. 10.30 og børnehaven kl. 11.00.

Særlige hensyn – allergi, kultur eller religion

Er der børn med allergi overfor særlige fødevarer, der skal tages hensyn til, kræver det en lægeerklæring, som beskriver, hvilke fødevarer barnet ikke må få. Den afleveres til personalet eller den pædagogiske leder.

Ønsker du, at vi tager kulturelle/religiøse hensyn, skal du henvende dig til afdelingens pædagogiske leder.

Om kostordning generelt

Kostordningen er vedtaget af et stort flertal i de tre institutioner og koster 530 kr. pr. barn pr. måned, som opkræves sammen med den øvrige betaling for barnets plads. Hvert andet år stemmer forældre i alle institutioner i Aarhus Kommune om kostordningen. 

Vores køkkenleder tager udgangspunkt i de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen giver i forhold til de 0-2-åriges mad i 'MAD TIL SMÅ - fra mælk til familiens mad'.

Se eventuelt yderligere om kostpolitikken og mad og måltider i Aarhus Kommune her.

Øvrige måltider

 • Børnene medbringer madpakke til eftermiddagsmåltidet kl. ca. 14.
  Det er vigtigt at madpakken er mættende med brød, frugt og grønt - og uden for højt sukkerindhold.
 • Til samling omkring kl. 9 får alle børn tilbudt brød og grønt.
 • Vi serverer vand til måltiderne.

Her du finde kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen:

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi har mange års erfaring i arbejdet med de yngste børn.

Når vi tager imod et nyt barn, tilknyttes en kontaktpædagog og en sekundær voksen. I indkøringsperioden tilstræber vi- om muligt - at det kun er de to voksne, som barnet er sammen med - indtil trygheden til de øvrige voksne er etableret. Det giver også tryghed for dig som forælder, at du har et særligt kendskab til og samarbejde med én medarbejder. Vi værdsætter det nære forældresamarbejde - det skaber den bedste trivsel for børnene. 

Når vuggestuebarnet nærmer sig tre år og skal i børnehave, sikrer samarbejdet med børnehaven og den kommende kontaktpædagog en let og glidende overgang til børnehaven.

Forældrerådet

Der skal være et forældreråd i alle afdelinger i dagtilbuddet. Som en del af forældrerådet er du med til at sikre, at forældrene har indflydelse på børnenes hverdag. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at være afdelingens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele dagtilbuddet.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet:

Læs mere om forældreråd på aarhus.dk/demokrati.

Tilfredse forældre

Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

Derfor gennemfører vi hvert andet år en undersøgelse af tilfredsheden.

Find den seneste undersøgelse på aarhus.dk.

Vores mål er, at børnene skal trives, udvikles og lære, mens de er en del i Flyverhøjen.

Alle børn skal have en oplevelse af, at Flyverhøjen er et trygt sted med søde omsorgsfulde voksne. De skal være glade for at komme - sammen med sine forældre. Vi sørger for at være gode rollemodeller for børnenene - det gælder både omgangstone og hensigtsmæssig relationel adfærd. 

Livet i Flyverhøjen tager sit udgangspunkt i, at det er meget vigtigt for det lille barn, at livet er overskueligt - og gennemskueligt. 

Derfor er vores hverdag meget struktureret med en fast dagsrytme, hvor vi gentager de samme rutiner hver dag - krydret med små afvigelser, som kan ændre sig lidt med årstiderne eller særlige anledninger.

Det enkelte barn er tilknyttet en mindre gruppe - og har en primær (og en sekundær) kontaktpædagog. 

Vi udfordrer altid børnene i forhold til barnets aktuelle udvikling og tilbyder alsidige aktiviteter, som skaber både kropslig og mental udfordring / udvikling.

Vores planlagte aktiviteter og vores hverdag tager sit udgangspunkt i arbejdet med de seks læreplanstemaer samtidig med, at vi altid har øje for børnegruppens behov og interesser. Vi sørger for at have et godt blik for det enkelte barns behov og for hvordan den enkelte indgår i fællesskabet. 

Vi tilstræber at være udenfor med begge grupper hver dag.

Selvhjulpenhed og selvstændighed er højt prioriteret i Flyverhøjen

I garderoben støttes og opmuntres børnene til selv at tage overtøj af og på - fra en tidlig alder. Når de er på badeværelset eller skal skiftes på puslebordet, lægger vi også op til en høj grad af selvhjulpenhed.

De yngste kravler selv op på puslebordet og hjælper med at tage tøjet af.

Når børnene spiser frokost opfordrer vi til, i en tidlig alder, at børnene selv er aktive i situationen. Så snart det er fysisk muligt for dem, kravler de selv op og ned på stolen og hælder vand op i kruset, skærer maden ud  mv. - alt sammen set i forhold til barnets alder og udviklingstrin. 

I det hele taget gør børnene så meget som overhovedet muligt selv. Af to grunde: 

 • Fordi vi fratager dem vigtige kompetencer i deres udvikling, hvis vi gør ting for børnene, som de selv kan klare. Men vi hjælper dem selvfølgelig alt det, de har behov for.
 • Et barn som KAN SELV får et styrket selvværd og selvtillid og er medskaber til udvikling af robusthed. 

Særligt for vuggestuen

Udviklingen er stor fra 0-3 år - både motorisk, mentalt og sprogligt. 
Meget læring i en vuggestue sker gennem gennem dagligdagens mange rutiner og gøremål:

 • Når børnene er med til at dække bord
 • Når de selv hjælper med at tage tøj af i garderoben eller på badeværelset
 • Når vi synger fagtesange til samling
 • Når vi støtter børnenes i deres indbyrdes relationer og lege. 

Særligt for børnehaven 

For barnet på 3 - 6 år er venskaber og legen utrolig vigtig! Det understøtter vi gennem vores struktur, de daglige gøremål og planlagte pædagogiske aktiviteter.

Vi har f.eks prioriteret, at børnene er inddelt i aldersopdelte grupper, fordi det skaber tryghed at høre til en gruppe. Men vigtigt er det, at det giver barnet et overblik for børn med samme alder - og skaber dermed de bedste muligheder for børnene til at knytte venskaber til (mange) børn med samme alder.

Fælles i dagtilbuddet

Dit barns læring, udvikling og trivsel er vores kerneopgave. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Her er den pædagogiske læreplan, som vi er fælles om i Holme-Rundhøj Dagtilbud, vores vigtigste redskab.

Se den pædagogiske læreplan og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet':