Gå til hovedindhold

Flyverhøjen

Velkommen til Flyverhøjen - et moderne og unikt børnehus, hvor der er plads til grin og gråd, til at være og til at lære, her er nærværende og omsorgsfulde voksne, en masse glade børn og en skøn stemning.

 • Læs op

Indhold

  Vi har en separat vuggestue med plads til 24 børn, som er inddelt i to grupper med faste voksne. Vuggestuen byder på store lyse lokaler og egen dejlig legeplads, som er motorisk udfordrende for både store og små i vuggestuen. I vores hverdag tilgodeser vi det lille barns behov med en fast dagsrytme sammen med nærværende og omsorgsfulde voksne.

  I børnehaven har vi plads til 40 børn. Børnene er inddelt i to aldersintegrerede grupper med faste voksne, men vi er også sammen på tværs af grupperne. Det skaber gode muligheder for at knytte venskaber blandt mange børn, lade sig inspirere af og se op til de ældre børn og tage hensyn til samt inspirere de yngre børn.

  I både vuggestuen og børnehaven værdsætter og prioriterer vi det tætte forældresamarbejde, og dialog og tillid er grundæggende for vores samarbejde med forældrene.

  Vi vægter fagligheden og den gode stemning højt - det skal være rart og trygt for alle at komme i Flyverhøjen.

  Vi er stolte af vores unikke hus

  Her er lyse og rummelige lokaler og et stort værksted, som lægger op til mange former for kreativitet. Vi har flere små legerum til leg for mindre grupper af børn, og desuden en fantastisk gymnastiksal. Udenfor har vi en skøn legeplads med de bedste muligheder for udfoldelse.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Flyverhøjen er et lyst, rummeligt og unikt børnehus.

  Vi er opdelt i to afdelinger – en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Hver afdeling har deres egne grupperum, garderober og toiletter, men vi mødes først og sidst på dagen, så vi også ser hinanden på tværs af huset, da fællesskabet og kendskabet til hinanden er en vigtig værdi for os.

  Huset byder på mange alsidige muligheder for børnene – både inde og ude. I grupperummene er der mulighed for forskellige aktiviteter som rollelege, konstruktionslege, kreative aktiviteter og højtlæsning – alt sammen aktiviteter som skal understøtte vores daglige fokus på børnenes udvikling, læring og venskaber.
  Derudover har vi et stort værksted, som vi bruger til mange forskellige ting; vi saver og hamrer, vi arbejder med ler, vi drypper stearin, vi maler og meget andet.

  På vores 1. sal har vi en stor, skøn gymnastiksal. Her bruger vi kroppen til forskellige motoriske lege, men her er også en masse puder, som vi kan bygge huler af, vi har ”kamp-lege”, vi laver bevægelsesbaner og så bruger vi også gymnastiksalen til musiske aktiviteter.

  Rundt om Flyverhøjen har vi to legepladser, som tilbyder både motoriske og sansemæssige oplevelser, og den giver masser af muligheder for, at børnene kan bruge mange sider af sig selv. Der er små rum, hvor man kan lege i mindre grupper, der er store områder til fælleslege, der er baner til at køre på scooter og mooncars, vi har frugtbuske og træer, gynger, rutsjebane, sandkasse og bålplads.

  Læs mere om Flyverhøjen

  Livet i Flyverhøjen begynder for de fleste børn i vuggestuen. Her har vi en separat afdeling med to aldersintegrerede grupper (Astronauterne og Raketterne).

  I børnehaven er der to aldersintegrerede grupper med faste voksne:

  • Månegruppen
  • Stjernegruppen 

  Starter barnet i f.eks. Månegruppen som 3-årig, er det den gruppe, barnet fortsætter i, indtil det forlader børnehaven. Dit barn følges altså ad med de samme børn og voksne børnehavetiden igennem.

  En dag i vuggestuen

  • Dagen begynder i vores køkken/alrum sammen med børnehaven, hvor både vuggestuen og børnehaven er samlet indtil kl. ca. 7.45. 
   Indtil kl. 9 er der leg i grupperne og børnene modtages løbende - evt. sammen med beskeder, som er vigtige for hensynet til barnets behov resten af dagen. 
   De yngste børn har ofte brug for at blive puttet til den første lur inden kl. 9.
  • Kl. ca. 9 samles børnene til samling i hver deres gruppe. Børnene får tilbudt brød og grønt og vi synger sange med fagter, taler om hvilke børn vi er, om vejret mm.

  • Efter samling deles børnene i mindre grupper, hvor nogen deltager i planlagte aktiviteter og andre leger udenfor på legepladsen eller på stuerne. De planlagte aktiviteter kan være små ture ud af huset, musik, sansestimulering, kreative aktiviteter, at gå på besøg i børnehaven mm. Vuggestuen bruger også de faciliteter, der er i børnehaven: værksted, gymnastiksal og 1. sal. 

  • Vi spiser frokost omkring kl. 10.30 - i mindre og faste grupper med faste voksne. 

  • Herefter skal børnene gøres klar til middagssøvnen. De fleste børn sover udenfor i "krybber" / barnevogne, mens de ældste sover indenfor i køjesenge.  

  • Når børnene har sovet, spiser de deres eftermiddagsmadpakke mellem kl. 13.30 og 15. 

  • Afhængig af børnegruppens behov og vejret leger børnene ude eller inde om eftermiddagen. 
   Når børnene hentes tilstræber personalet at give forældrene generel information om dagens oplevelser - og i særlig grad konkret information om barnets trivsel i løbet af dagen.

  En dag i børnehaven

  • Dagen begynder i vores køkken/alrum sammen med vuggestuen. Vi modtager de første børn og samler dem omkring rolige aktiviteter ved bordene eller anden leg i de tilstødende rum.
   De børn, som gerne vil vinke farvel til mor og far, har mulighed for det i fællesrummet ved vores "vinke-plads".

  • Kl. 9 tilbydes alle børn lidt brød og grønt, hvorefter vi går i gang med vores planlagte aktiviteter. 

  • De planlagte aktiviteter foregår i løbet af formiddagen. Nogen børn er med i planlagte aktivteter - ude eller inde - mens andre leger i mindre grupper. Det er muligt for forældrene at få et overblik over dagens / ugens aktiviteter på aktivitetstavlen. Af faste aktiviteter har vi bl.a. musik for de yngste én gang om ugen, vi har storebørnsgruppe for de kommende skolebørn, sproggrupper, krop og bevægelse i gymnastiksalen og små relationsgrupper. Hos os spiller børnenes egen leg også en meget central rolle, og derfor prioriterer vi også, at der er plads til legen hver dag.

  • Vi holder samling i vores små spisegrupper hver dag omkring kl. 10.30. Her læser vi bøger, taler om vejret, fortæller hinanden om de oplevelser, vi har haft eller synger en sang. Bagefter spiser vi frokost kl. ca. 10.45. Børnene spiser i faste grupper og med den samme voksne hver dag.

  • Efter frokost bliver de yngste eventuelt tilbudt en middagslur, mens de andre børn får overtøj på og går på legepladsen.
   Det er børnenes behov samt årstiden, vejret og temperaturen som afgør, hvor meget og hvor længe vi er udenfor på legepladsen. Nogle dage får nogen af børnene lov til at komme ind lidt før de andre børn, da de kan have brug for dette, og andre gange er vi udenfor hele dagen.

  • Vi spiser eftermiddagsmadpakke kl. ca. 14 - dette gør vi som en slags café, hvor børnene spiser på skift i større grupper sammen med to voksne.

  • Om eftermiddagen leger børnene inde eller ude, og de voksne sætter mindre aktiviteter som f.eks. spil i gang.

  • Forældrene informeres i stikord om dagens forløb på vores tavle i gangen, ligesom vi selvfølgelig også har en direkte dialog med forældrene om særlige hændelser.

  I Flyverhøjen har vi forældrebetalt kostordning i fællesskab med tre andre afdelinger i dagtilbuddet.  

  Vores køkkenleder Anne-Mette laver hver dag hjemmelavet, økologisk mad til børnenes frokost i et stort fælleskøkken i en af de andre afdelinger på Nygårdsvej. Maden bliver bragt over til os, hvor det anrettes af en køkkenassistent. 

  Køkkenet har det økologiske guldmærke, hvilket betyder, at maden er 90-100 % økologisk. Desuden overholder maden naturligvis kostanbefalingerne fra Aarhus kommune. Det betyder, at børnene får en varieret og sund frokost med kød, fiskedage, suppe- og grøddage, rugbrødsdage og dage udelukkende med grøntsagsretter.

  Udgangspunktet for frokostordningen er, at alle børn spiser det samme og vi opfordrer børnene til at smage på maden. Det er vores målsætning, at ingen børn går sultne fra bordet, og derfor ligger der et stort pædagogisk arbejde i at gøre børnene "mad-modige", så de har mod på og lyst til at smage forskellige ting. Er der dage, hvor madmodet svigter, så kan man altid få en rugbrød.

  Hver uge kommer menuen på Aula – og den vil også hænge på opslagstavlen i huset.

  Mere end bare mad

  Men en fælles frokostordning er mere end bare mad. Det er også det, vi kalder et pædagogisk måltid med al den læring og selvhjulpenhed, det fører med sig. Børnene lærer efterhånden både at klare sig selv – hælde vand op, øse mad op, spise med kniv og gaffel – og de lærer at hjælpe hinanden med små sætninger som ’Vil du række mig kanden?’ eller ’Må jeg bede om kartoflerne?’. Her får de også øjnene op for hvor betydningsfuldt fællesskabet er, og at vi skal hjælpe hinanden.
  Samtalen omkring bordet om maden – hvor den kommer fra, og hvordan de forskellige ting smager - er også vigtig. Og så er dét, at alle får serveret det samme med til at give børnene madmod, lyst til og nysgerrighed på nye smagsoplevelser.

  Vuggestuen spiser kl. 10.30 og børnehaven kl. 10.45.

  Særlige hensyn – allergi, kultur eller religion

  Er der børn med allergi overfor særlige fødevarer, der skal tages hensyn til, så kræver det en lægeerklæring som beskriver, hvilke fødevarer barnet ikke må få. Den afleveres til personalet eller den pædagogiske leder.

  Ønsker du, at vi tager kulturelle/religiøse hensyn, skal du henvende dig til afdelingens pædagogiske leder.

  Om kostordning generelt

  Kostordningen er vedtaget af et stort flertal i de fire institutioner og koster 530 kr. pr. barn pr. måned, som opkræves sammen med den øvrige betaling for barnets plads. Hvert andet år stemmer forældre i alle institutioner i Aarhus Kommune om kostordningen. 

  Vores køkkenleder tager udgangspunkt i de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen giver i forhold til de 0-2-åriges mad i 'MAD TIL SMÅ - fra mælk til familiens mad'.

  Se eventuelt yderligere om kostpolitikken og mad og måltider i Aarhus Kommune her.

  Øvrige måltider

  • Børnene medbringer madpakke til eftermiddagsmåltidet kl. ca. 14.
   Det er vigtigt at madpakken er mættende med brød, frugt og grønt - og uden for højt sukkerindhold.
  • Til samling omkring kl. 9 får alle børn tilbudt brød og grønt.
  • Vi serverer vand til måltiderne.

  Her kan du finde kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen:

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om børnene skal have madpakker med til frokost. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi værdsætter det nære forældresamarbejde, da det er med til at skabe den bedste trivsel og udvikling for børnene.

  Vi prioriterer den daglige kontakt med forældrene, og særligt i vuggestuen, hvor børnene ikke selv kan fortælle så meget om deres dag i Flyverhøjen, er det ekstra vigtigt med en god kontakt. Vi vil gerne høre, hvis børnene ikke har sovet godt, hvis der er sket noget nyt hjemme eller lignende, da vi så bedre kan tage vare på børnene og deres behov. Vi fortæller også, hvis børnene f.eks. bøvler med noget hos os for tiden, så vi kan arbejde sammen om at give børnene den bedst mulige dag. Og så husker vi også at fortælle nogle af de mange små og sjove ting, som vi oplever sammen med børnene, så forældrene får et nuanceret billede af børnenes liv i Flyverhøjen.

  Når vi tager imod et nyt barn tilknyttes en kontaktpædagog, men i både vuggestue og børnehave har alle voksne et kendskab til alle børn. Det vil dog være kontaktpædagogen, som holder samtaler med forældrene, og som fortrinsvis står for indkøringen af det nye barn - dog i tæt samarbejde med de øvrige voksne. 
  I løbet af barnets første uge holder kontaktpædagogen et møde med forældrene, hvor vi fortæller om vores hverdag, og hvor vi får mere at vide om barnet - søvnrytme, spisevaner, hvad gør barnet trygt, hvad kan det lide at lege med osv. 
  Efter ca. tre måneder holder vi en opfølgende samtale, hvor vi taler om barnets trivsel, hvordan indkøringen er gået, hvem barnet leger med mm.

  Når vuggestuebarnet nærmer sig tre år og skal i børnehave, har vi et særligt overgangsarbejde, hvor vuggestuebarnet flere gange kommer på besøg i børnehaven inden, og kontaktpædagogen fra både vuggestue og børnehave holder et møde med forældrene, så vi sikrer så tryg og glidende en overgang til børnehaven som muligt.

  Uanset vores gode intentioner om et nært forældresamarbejde, så kan der alligevel opstå spørgsmål fra forældre om deres barn eller om vores pædagogiske praksis. Disse spørgsmål hilser vi meget velkommen, og vi vil altid gerne fortælle om jeres barn eller om vores hverdag, så vi har en fælles forståelse af børnenes dag i Flyverhøjen.

  Forældrerådet

  Alle afdelinger i dagtilbuddet har et forældreråd. Forældrerådet består af fem forældrerepræsentanter, to-tre forældresuppleanter samt en medarbejderrepræsentant og den pædagogiske leder, og vi mødes fem gange om året. Som en del af forældrerådet er man med til at sikre, at forældrene har indflydelse på børnenes hverdag i vuggestuen og børnehaven, og man får et unikt indblik i de pædagogiske overvejelser, som ligger til grund for hverdagen i Flyverhøjen. Forældrerådet arrangerer også bl.a. Fastelavn og andre sociale arrangementer, som har betydning for børn og forældres gode tilknytning til Flyverhøjen.

  Som medlem af forældrerådet har man desuden mulighed for at være afdelingens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele dagtilbuddet.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Læs mere om forældreråd på aarhus.dk/demokrati.

  Tilfredse forældre

  Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde. 

  Danmarks Statistik har i perioden fra oktober 2021 til februar 2022 gennemført en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i alle landets kommunale og selvejende dagtilbud.

  Næste forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet forventes gennemført i 2025.

  Find resultatet af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse her

  Fælles i dagtilbuddet

  Dit barns læring, udvikling og trivsel er vores kerneopgave. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Her er den pædagogiske læreplan, som vi er fælles om i Holme-Rundhøj Dagtilbud, vores vigtigste redskab.

  Se den pædagogiske læreplan og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet'.

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Børnehuset Tulshøjvej 5 er under udarbejdelse. 

  Sidst opdateret: 13. marts 2024