Gå til hovedindhold

Dagplejen Højbjerg og Holme

Velkommen til Dagplejen.
Hos os er det nære, trygge og hjemlige i centrum i hvert enkelt dagplejehjem.

 • Læs op

Indhold

  I Dagplejen er vi kendt for at skabe et hjemligt miljø for barnet. Det giver tryghed for det lille barn i overgangen fra hjem til pasning udenfor hjemmet.

  • Vi tilbyder overskuelighed, for der er ikke så mange børn og voksne, barnet skal forholde sig til.
  • Vi tilbyder kontinuitet, for det er den samme dagplejer, der er sammen med dit barn dagen igennem.
  • Vi tilbyder fuld kostordning. Der er både morgenmad, mellemmåltider, frokost og eftermiddagsmad.
  • Vi tilbyder opmærksomhed på barnet og det større fællesskab med bl.a. arbejdet i legestuen.

  • OBS! Dit barn har mulighed for at blive i dagplejen til det fylder 4 år.

  I dagplejen har dit barn mulighed for at blive passet 48 timer om ugen fordelt i tidsrummet 6.30 - 17.00. Åbningstiden tilpasses de fire børn, som er hos den enkelte dagplejer.

  Er du og din mødregruppe interesseret i at høre mere om, hvad dagplejen Holme /Højbjerg tilbyder dig og dit barn, så kontakt dagplejens pædagogiske leder Bente Reimer, så kan vi arrangere et møde.

   

  På siden her kan du via kortet finde en dagplejer i nærheden af dig

   

  OBS! Under kortet på ovenstående side kan du klikke andre typer af pasningstilbud væk (så de bliver grå) og dermed kun få vist de røde ikoner med dagplejere. 

   

   

   

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Hos os får dit barn en plads hos en dagplejer, som passer i alt fire børn mellem 0-3 år i sit eget hjem.

  Dagplejens særlige DNA:

  • En lille overskuelig børnegruppe
  • Tryghed og omsorg i et hjemligt miljø
  • Den nære voksenkontakt
  • Den tætte forældrekontakt
  • Den samme voksne hele dagen
  • En dag om ugen i legestue sammen med andre børn

  Den pædagogiske leder for dagplejen fører tilsyn med dagplejeren og dagplejehjemmene. Dvs. hun fører både kontrol, giver råd og vejledning og afholder samtaler med forældre - sammen med dagplejeren.  

  Læs mere om Dagplejen Højbjerg og Holme

  Hverdagen skabes i det enkelte dagplejehjem. De fysiske rammer og dagplejerens muligheder vil være kendetegnende for aktiviteterne. Men alle dagplejere arbejder efter Aarhus Kommunes profil for dagplejere, dagtilbuddets pædagogiske læreplan og læreplanstemaerne.

  Dagens aktiviteter

  En typisk dag i et dagplejehjem vil se sådan ud:

  • Børnene kommer til hjemmet, og der vil være morgenmad til de tidligt ankomne. Børnene vil møde et stille og roligt miljø, hvor der bliver læst og leget mens man venter på at blive fuldtallige.
  • Der vil blive serveret lidt formiddagsmad ved 9-tiden.
  • Herefter vil alle være klar til et par timer med planlagt aktivitet. Det kan være en gåtur, leg i haven, besøg i et andet dagplejehjem eller indendørsaktiviteter.
  • Omkring klokken 11 er der fælles frokost.
  • Efter frokosten skal langt de fleste børn have en lur. Vi sørger for barnevogne, indendørsmadrasser, dyner og puder til dit barn.
  • Efterhånden som børnene vågner, bliver eftermiddagsmåltidet serveret.
  • Herefter vil der være leg og aktiviteter, indtil børnene bliver hentet.

  Legestuen ved Lyseng

  Hver onsdag mødes alle dagplejere og deres børn til legestue ved siden af badmintonhallen i Lyseng. 
  Dagplejeren møder ind dér til sin åbningstid, hvilket betyder, at I som forældre også afleverer og 
  henter her om onsdagen. Her er dagplejerne sammen med kolleger, og børnene finder nye kammerater.

  I legestuen sørger vi for at tilrettelægge en dag i fællesskabets tegn, og dagplejerne vil udnytte tid og sted til at udføre pædagogiske aktiviteter, som man typisk skal være flere til. 

  Børn og voksne lærer hurtigt hinanden at kende, og det giver god mulighed for, at dagplejebørnene vænner
  sig til at være en del af fællesskabet i en større gruppe. Det er med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og gør dem parate til overgangen til børnehave. 

  Gæstedagplejeren er den samme hver gang

  Hvis dagplejeren bliver syg, eller hun skal afvikle ferie, så bliver dit barn tilbudt gæstedagpleje. I mange dagplejeafdelinger passes børnene så rundt hos de øvrige dagplejere. Hos os har vi i stedet en fast gæstedagplejer, som holder til i vuggestuen i Holme Børnehus på Urmagertoften 24. Det betyder, at det altid er den samme voksne, som du skal aflevere dit barn til, hvis din dagplejer er syg, har ferie, er på kursus eller lignende. Vi synes det giver mere stabilitet for børnene - og for de enkelte dagplejere. Det betyder nemlig, at vores dagplejere ikke får 'ekstrabørn' ind - de kan altid koncentrere sig om deres 'egne' børn - og der er helt ro på hos gæstedagplejeren. Vi synes, det er win-win! 

  Gæstedagplejen har sit eget lokale i Holme Børnehus, men er også sammen med husets øvrige børn og medarbejdere. Både i fællesrummet og på legepladsen. Det giver god mulighed for, at dagplejebørnene vænner sig til at være en del af fællesskabet i en større gruppe. Det er med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og gør dem 
  parate til overgangen til børnehave.

  I dagplejen er dagens måltider en del af hverdagens rutiner og er inkluderet i prisen for pasning.

  Vi følger Aarhus Kommunes kostpolitik, som anbefaler fremstilling af mad af danske råvarer, årstidsbestemte råvarer, alsidig og varieret kost osv. Desuden serverer vi økologisk mælk til måltidet.

  Vi serverer svinekød, vegetarmad osv. alt efter børnenes og familiens trosretning og overbevisning. Hvis forældrene har helt særlige behov i forhold til maden, og råvarerne ikke fås i den nærmeste dagligvareforretning, skal forældrene selv medbringe dem. Vores indstilling er, at individuelle hensyn medfører dialog og kulturforståelse, som igen skaber tolerance og rummelighed for vores børn.

  Det pædagogiske måltid tjener flere formål:

  • En sund livsstil og sunde spisevaner smitter. Man bliver lidt nysgerrig efter ukendt mad, når kammeraten prøver at smage.
  • Børnene er med i fremstillingen af mad. Vi tager f.eks. den hele frugt med ind til bordet, så børnene får en fornemmelse af, hvad der bliver serveret.
  • Under måltidet er det vigtigt med almindelig samtale ved bordet - også om det vi spiser. Det fremmer den sproglige udvikling og giver børnene en fællesskabsfølelse, som dermed forstærker de sociale kompetencer.
  • Vi øver turtagning. At vente på, at det bliver ens tur, er i høj grad med til at forme demokrati og empatien hos børn.

  Det er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling, at der er en god daglig kontakt mellem forældre og dagplejer. Sammen udveksler vi oplysninger og erfaringer, vi har gjort os, som har betydning for barnet.

  Udover den daglige kontakt tilbyder vi også samtaler mellem forældre, dagplejer og pædagogisk leder. Vi starter med et kontaktmøde, hvor barnet officielt bliver en del af dagplejen, herefter tilbyder vi en opstartssamtale efter ca. 3 måneder, og vi tilbyder den sidste samtale ved overgangen til børnehave.   

  Få indflydelse på hverdagen

  Dagplejen har sit eget forældreråd med forældrerepræsentanter fra de forskellige dagplejehjem. Én af repræsentanterne er medlem af dagtilbudsbestyrelsen.
  Vi afholder fire årlige forældrerådsmøder i dagplejen. Der vil altid være faste informationspunkter på dagsordenen, og der vil også altid være et fast pædagogisk punkt til debat. Det kan være emne, som forældregruppen
   bringer på banen, eller det kan være et emne, som vi synes kan være væsentligt at debattere med jer. Der er ingen grænser for, hvad vi kan snakke om. Eksempelvis kan nævnes vores kostpolitik, vores holdninger til barnet og sutten, vores arbejde med at gøre børnene klar til børnehavestart osv. På disse møder er der rig mulighed for at få indflydelse og få større kendskab til dagplejepædagogik.

  Det hænder også, vi beder om hjælp til at få afholdt arrangementer, lave kaffe, bage boller osv. Denne mulighed for at kunne deltage aktivt i arrangementer giver jer et indblik bag kulisserne, og vi får mere ro og nærvær til at kunne give børn og forældre en god oplevelse.     

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet:

  Samarbejde med forældre

   

  Tilfredse forældre

  Danmarks Statistik foretager hvert andet år en undersøgelse af forældretilfredsheden i alle landets dagtilbud. Her har dagplejen gennem mange år haft et resultat, som viser, at forældre generelt er mere tilfredse med dagplejen, end forældre som har børn i andre typer af pasningstilbud. 

  For Aarhus Kommune er resultatet samlet for alle dagplejere i byen og er således ikke en måling, som kun gælder os i Højbjerg og Holme.
  Men i den seneste undersøgelse fra 2022 hvor 5 er 'Meget tilfreds' fik den samlede dagpleje 4,5 i samlet tilfredshed.

  Til sammenligning fik vuggestuer i Aarhus Kommune 4,3 i samlet tilfredshed.

  De integrerede institutioners vuggestuer fik 4,4 i samlet tilfredshed. 

  Dyk evt. selv mere ned i andre kategorier via linket herunder- fx. tilfredsheden med 'Dialogen og samarbejdet med dig som forælder' og 'Personalets indsats med at få dit barn til at føle sig tryg': 

  (Du skal selv klikke dig frem til Aarhus Kommune og vælge de forskellige kategorier. Klik på pilene under Danmarkskortet for at få flere muligheder) 

  Find resultatet af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse her

  Fælles i dagtilbuddet

  Dit barns læring, udvikling og trivsel er vores kerneopgave. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Her er den pædagogiske læreplan, som vi er fælles om i Holme-Rundhøj Dagtilbud, vores vigtigste redskab.

  Se den pædagogiske læreplan og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet'.

   

  Sidst opdateret: 13. februar 2024