Gå til hovedindhold

Børnehuset Tulshøjvej 5

Vi er en lille hyggelig afdeling, hvor alle børn og voksne kender hinanden. Det giver tryghed for både børn og forældre, og det giver børnene mulighed for at møde voksne med mange forskellige kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  I Børnehuset lægger vi vægt på samværet mellem de forskellige alderstrin. De små lærer, bliver stimuleret, efterligner de store og er statister i de stores leg. De store har mulighed for at være ”store”, tolerante, hensynsfulde og udvise ansvarsfølelse. Der sker en naturlig formidling af børnenes egen kultur, fordi regellege, rollelege og forskellige traditioner og normer videregives fra store til små.

  Vi har meget fokus på:

  • Fællesskaber - både de små og de store
  • Børns leg. Børn leger ikke for at lære, men de lærer en masse, når de leger.
  • Selvhjulpenhed
  • Gode og gennemsigtige overgange i hverdagen
  • Hverdagsrutiner - bøvlet er aktiviteten
  • At hvert barn er unikt og skal mødes og ses ud fra de behov, som de hver især har, og ikke ud fra hvilken alder de har.

   Vi ser MED børnene og PÅ os selv. Hvad kan vi ændre i VORES pædagogik, hvis et barn ikke trives? 

  Vi glæder os til at byde jer velkommen indenfor i Børnehuset, hvor I vil møde en engageret og mangfoldig personalegruppe, der står klar til at skabe de bedste rammer for jeres børn. Lige fra de som helt små bliver afleveret, og til de ca. fem år senere står klar til de spændende udfordringer, der møder dem, når de begynder i skolen.

  I de år vil de møde masser af omsorg, få små skub, blive holdt om, blive udfordret, opleve at skulle øve sig i mange ting, men også opleve lykken i kroppen når man så pludselig lykkedes, få blå mærker, få masser af kammerater og ikke mindst opleve masser af hjerterum.

  Som forældre vil du opleve et tæt samarbejde omkring jeres barn. Vi ønsker, at hvert enkelt barn skal trives bedst muligt, og det sker kun, hvis vi indgår i et forpligtende samarbejde med jer. 

  Vi har et meget engageret forældreråd, der har stort fokus på, at alle forældre skal føle sig velkomne i Børnehuset. I samarbejde med vores Aktivitetsudvalg laver de forskellige større og mindre arrangementet i løbet af året, der alle har til formål at skabe en oplevelse af samhørighed.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Børnehuset rummer tre grupperum:

  • Brummestuen - vuggestuen
  • Sommerfuglestuen - mellemgruppen
  • Mariehønestuen - ældstegrupen

  Udover grupperumene har vi også et fællesrum og et værksted, der ligger i forbindelse med vores uderum. Og så har vi den skønneste legeplads.

  For os er uderummet lige så vigtigt som inderummet. Vi har stor opmærksomhed på at tilbyde børnene de rette rammer til den leg, de gerne vil lege.

  Hvis der sidder nogen i grupperummet og laver puslespil, får læst en bog højt eller tegner, er det ikke det bedste sted at lege 'Alle mine kyllinger kom hjem'.  Men så hopper de børn, som gerne vil lege dén regelleg, i tøjet, går udenfor og leger hvor der er plads til løb, høje skrig og masse af store armbevægelser.

  Og sådan er det naturligvis ikke hver gang. Nogle gange er vi begrænset af hvor mange medarbejdere der er på arbejde, eller om vi øver også at kunne have lav puls. Men som udgangspunkt vil vi gerne give børnene mulighed for at lege de lege, de gerne vil i de rette rammer - og her har ude- og inderummet samme værdi og kan noget forskelligt.

  For os er det vigtigt, at børnene kommer ud hver dag, fordi frisk luft er sundt for både børn og voksne. Det betyder også, at vi er ude i næsten al slags vejr - også når det regner og rusker. Så godt udendørstøj er alfa/omega hvis jeres barn bliver en del af Tulshøjvej. Og det bliver møgbeskidt, ligesom jeres barn også mange gange vil være det, når I henter, for sand, jord og vand er nogle af de elementer, der næsten altid indgår i børnenes lege - og det er SKØNT!

  Læs mere om Børnehuset Tulshøj 5

  I løbet af dagen bruger vi meget tid på rutinerne, fx:

  • at børnene selv tager deres tøj af og på
  • at de selv kravler op og ned på stolene
  • at de selv mærker efter, hvilket tøj de skal have på i forhold til vejret
  • at de selv øser mad op på tallerkenen
  • at de selv åbner for det, de har med i madpakken
  • at de selv kravler op og ned på puslebordet og i krybben/barnevognen.

  Alt sammen selvfølgelig med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. Vi er meget opmærksomme på, at skubbe dem blidt og på at 'fejre' de små og store succeser, de oplever hen over dagen.

  I hvert et møde jeres barn har i løbet af en dag med enten kammerater eller voksne - og det er mange - lærer de noget om dem selv og om andre. Det hjælper vi dem også med at se og mærke - 'hvor var det dejligt, du lige hjalp Sofie med at åbne sin ostehaps' eller 'hov, kan du se at Rikke blev ked af det, da du slog hende med skovlen' osv.

  Vi sætter ord på mange af de ting, vi gør sammen med børnene, eller børnene selv gør.  På den måde får de også udvidet deres sproglige kunnen - 'jeg hjælper dig lige med at lyne din lynlås' - 'du tager skoen på din venstre fod - hvor er det dejligt, du selv kan gøre det'.

  En typisk dag i Børnehuset

  Vi åbner og lukker sammen hver dag - dvs. at der ikke altid vil være en voksen fra barnets primære gruppe i ydretimerne.

  Klokken 7:30 er der dog mødt en voksen ind fra hver af grupperne, ligesom der frem til kl. 16:00 vil være en voksen fra hver af grupperne. Vi oplever det ikke som en udfordring for børnene, da børn og voksne i hele huset hurtigt lærer hinanden at kende, fordi vi er så forholdsvist et lille hus.

  Mellem 7:30 og 8:00 fordeler vi os i de tre grupperum

  kl. 9:00 er der samling på alle tre stuer. Samlingen strækker sig oftest over en halv time og rummer forskellige gentagelser som 'ugens rim', velkomstsang, hygge med frugt og brød - som Børnehuset giver. Herudover kan der også være fokus på forskellige temaer som fylder i gruppen - venskaber, følelser, hvordan står man i kø osv.

  Efter samling arbejdes der typisk i mindre grupper - ind imellem også på tværs af de tre grupper. Grupperne kan både være voksenstyrede men kan også godt rumme leg og aktiviteter med udgangspunkt i børnenes initiativer.

  Mellem 10:45 og 11:15 spiser vi frokost er her efter er der tid til lidt rolig leg/højtlæsning inden børnene skal puttes eller på legepladsen.

  Ca. 13:30 og frem er der eftermiddagsmad, som I selv medbringer (vi har køleskabe).

  Herefter står den på leg ude eller inde, og omkring 15:45 begynder vi at samle de børn, der fortsat er her i én gruppe.

  Overgang mellem de tre grupper

  De yngste børn er på Brummestuen. Når de bliver omkring 2½ år, flytter de videre til Sommerfuglestuen, hvor de er sammen med de yngste børnehavebørn. Når de er omkring fire år, kommer børnene på Mariehønestuen, hvor de er frem til de skal i skole.

  Det kan ske, at nogle børn er lidt ældre eller lidt yngre, når de kommer videre i næste gruppe - alder er blot et tal. Tidspunktet afhænger af børnenes behov, som kan være vidt forskellige for to børn på 2½ år. Det er personalet, som i samarbejde med jer forældre, vurderer hvornår det enkelte barn er flyvefærdigt til næste gruppe.

  For at lette overgangen mellem stuerne, laver vi et overgangsarbejde op til, de skal flytte. Også her oplever vi det som en fordel at være et lille hus, fordi børnene i forvejen kender de børn og voksne, de flytter op til, ret godt. 

  I Børnehuset har forældrene tilvalgt et forældrebetalt frokostmåltid.

  Vores køkkenleder Anne-Mette laver hver dag hjemmelavet, økologisk mad til børnenes frokost i et stort fælleskøkken i en afdeling på Nygårdsvej. Maden bliver bragt til os og to andre afdelinger. 

  Køkkenet har det økologiske guldmærke, hvilket betyder, at det er 90-100 % økologisk. Desuden overholder maden naturligvis kostanbefalingerne fra Aarhus kommune. Det betyder, at børnene får en varieret og sund frokost med kød, fiskedage, suppe- og grøddage, rugbrødsdage og dage udelukkende med grøntsagsretter.

  Udgangspunktet for frokostordningen er, at alle børn spiser det samme og som minimum smager på maden. Det er vores målsætning, at ingen børn går sultne fra bordet. 

  Mere end bare mad

  Men en fælles frokostordning er mere end bare mad. Det er også det, vi kalder et pædagogisk måltid med al den læring og selvhjulpenhed, det fører med sig. Børnene lærer efterhånden både at klare sig selv – hælde vand op, øse mad op, spise med kniv og gaffel – og de lærer at hjælpe hinanden med små sætninger som ’Vil du række mig kanden?’ eller ’Må jeg bede om kartoflerne?’.
  Samtalen omkring bordet om maden – hvor den kommer fra, og hvordan de forskellige ting smager - er også vigtig. Og så er dét, at alle får serveret det samme med til at give børnene madmod, lyst til og nysgerrighed på nye smagsoplevelser.

  Vuggestuen spiser: kl. 10.30 og børnehaven kl. 11.00.

  Øvrige måltider

  • Børnene medbringer madpakke til eftermiddagsmåltidet kl. ca. 14.
   Det er vigtigt at madpakken er mættende med brød, frugt og grønt - og uden for højt sukkerindhold. 
  • Til samling omkring kl. 9 får alle børn tilbudt brød og grønt. 
  • Vi serverer vand til måltiderne.

  Du kan læse vores sukkerpolitik her

  Særlige hensyn – allergi, kultur eller religion 

  Er der børn med allergi overfor særlige fødevarer, der skal tages hensyn til, kræver det en lægeerklæring, som beskriver, hvilke fødevarer barnet ikke må få. Den afleveres til personalet eller den pædagogiske leder.

  Ønsker du, at vi tager kulturelle/religiøse hensyn, skal du henvende dig til afdelingens pædagogiske leder.

  Vores køkkenleder tager udgangspunkt i de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen giver i forhold til de 0-2-åriges mad i 'MAD TIL SMÅ - fra mælk til familiens mad'.

  Se eventuelt yderligere om kostpolitikken og mad og måltider i Aarhus Kommune her.

  Se kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen 

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Det allervigtigste er at børnene i Børnehuset trives, og derfor er det vigtigt, at barnet får den bedste opstart. I barnets første tid er vi i tæt dialog med jer forældre og får sammen lavet en opstart der tilgodeser lige præcis jeres barns behov. Børn er forskellige og reagerer derfor forskelligt på at starte.

  Det er vigtigt, at vi får fortalt jer om jeres barn og hvordan det trives og udvikler sig når barnet er ved os. Det gør vi blandt andet igennem den daglige dialog, men også når vi holder statusudviklingssamtaler sammen med jer. Samtalerne holder vi efter opstarten, inden børnehavestart og et halvt år inden skolestart. Nogle gange har vi også mindre forældresamtaler, når der er behov for det.

  I dagligdagen er det vigtigt, at vi får delt stort og småt med hinanden. Det er vigtigt for os at vide, hvis der sker noget omkring barnet derhjemme, som kan have indflydelse på barnets trivsel. For det lille barn kan det være manglende søvn eller tænder på vej. Andre gange kan det være, hvis der er syge bedsteforældre, stress i familien eller andet som påvirker barnet. For at vi kan give barnet den bedste støtte er det vigtig viden for os, lige såvel som vi fortæller jer, hvis vi oplever at der er noget der udfordrer barnet her i Børnehuset.

  Forældrerådet

  Der skal være et forældreråd i alle afdelinger i dagtilbuddet. Som en del af forældrerådet er du med til at sikre, at forældrene har indflydelse på børnenes hverdag. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at være afdelingens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele dagtilbuddet.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Læs mere om forældreråd på aarhus.dk/demokrati.

  Tilfredse forældre

  Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

  Danmarks Statistik har i perioden fra oktober 2021 til februar 2022 gennemført en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i alle landets kommunale og selvejende dagtilbud.

  Næste forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet forventes gennemført i 2025.

  Find resultatet af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse her

  Fælles i dagtilbuddet

  Dit barns læring, udvikling og trivsel er vores kerneopgave. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Her er den pædagogiske læreplan, som vi er fælles om i Holme-Rundhøj Dagtilbud, vores vigtigste redskab.

  Se den pædagogiske læreplan og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet'.

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Børnehuset Tulshøjvej 5 er under udarbejdelse. 

  Sidst opdateret: 13. februar 2024