Gå til hovedindhold

Holme Børnehus

Vi er en integreret kreativ idrætsinstitution med børn fra 0 til 6 år. Vi er certificeret idrætsbørnehave, hvor alle rum indbyder til bevægelse, og hvor vi understøtter børnenes kreativitet med hjælp fra krop og hjerne.

 • Læs op

Indhold

  Vi bor i to huse lige ved siden af hinanden - Multihuset og Tumlehuset. Begge huse nyder godt af den økologiske forældrebetalte frokostordning.
  Tidlig morgen og sen eftermiddag er børn fra begge huse samlet i Tumlehuset og på legepladsen. Vi sætter stor pris på, at vi samarbejder på tværs af husene. Det betyder noget for børnene, at store og små har nær kontakt med hinanden, og det betyder noget for os at være en samlet personalegruppe.

   

  Hvad betyder det, at vi er en kreativ idrætsinstitution?

  I Holme Børnehus er hverdagen bygget op med fokus på:

  • Børnenes sanser
  • At understøtte børnenes kreativitet med hjælp fra krop og hjerne
  • Kroppens betydning for trivsel og udvikling
  • Rummenes betydning for fysisk udfoldelse - Alle rum indbyder til bevægelse.

  Vi har to bevægelsesrum med redskaber til tons og tummel, ligesom vi også har indendørs og udendørs atelier til vores kreative udfoldelser.

   

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Vi har nogle gode fysiske rammer til vores børnegruppe. Vores profil som kreativ idrætsinstitution betyder, at vi prioriterer begge dele i såvel indendørsmiljøet som udemiljøet, for vi ved, rammerne skal være i orden for god trivsel og udvikling. Vi har god plads til bevægelseslege og god plads til kreative værksteder, hvor børnene får lov til at udforske og afprøve egne personlige grænser. Vi arbejder efter nærmeste- udviklingszone-princip, så vi tilrettelægger pædagogikken efter det enkelte barn, og det enkelte barn har muligheden for at sige fra, hvis udfordringerne bliver for store.

  Alle børn er ude hver dag, så vores legepladser er bygget op omkring attraktive miljøer. 

  Læs mere om Holme Børnehus

  Tumlehuset (vuggestuen) har 24 børn indskrevet. De er tilknyttet Zigzagstuen eller Prikkestuen. I huset arbejder fire pædagoger og to pædagogmedhjælpere. 

  I Multihuset (børnehaven) er der 40 børn indskrevet, og her arbejder der tre pædagoger og to pædagogmedhjælper. Dette hus er funktionsopdelt, så børnene bliver inddelt i aktivitetsgrupper gennem dagen.

  Vi åbner og lukker altid i Tumlehuset. Det betyder, at Multihusets børn og personale først går til Multihuset kl. ca. 7.30 og kommer igen kl. ca. 15.30. Det er vigtigt for os, at vi er én børnegruppe og én personalegruppe.

  Når børnene bliver 3 år, skifter de fra Tumlehus til Multihus. Overgangen foregår i et samarbejde med forældrene, og børnene følges ad i grupper.

  Jo yngre et barn er i Holme Børnehus, jo mere følger vi det enkelte barns behov. Det betyder, at børnene især i Multihuset lærer at være en del af et fællesskab, for det er her, vi øver og udvikler på børns sociale kompetencer.  

  Årets gang

  Vi arbejder efter et årshjul, som vi 3. år evaluerer og justerer. Her er året inddelt i de 12 måneder med beskrivelse af alle aktiviteter og traditioner. Vi følger de danske kulturelle traditioner som fx. fastelavn, påske-skattejagt, nytårskur, luciafest, børnejulefrokost og meget mere.
  Til nogle ting inviterer vi forældrene. 
  Hvert år i august kommer der en professionel fotograf og tager flotte billeder af os. 

  • Vi er i Springhallen i Vejlby/Risskov to gange gennem vinteren. En tradition som vi altid afslutter med en familietur til Springhallen lørdag formiddag, hvor børnene viser forældrene, hvad de har trænet og lært gennem vinteren.
  • Vi er værter for årets motionsløb i dagtilbuddet, hvor vi har vores egen løberute i Håndværkerparken. Ofte deltager der 200 børn.
  • Vi er en del af Team Rynkeby Børneløbet, hvor vi løber og indsamler penge til børnelungefonden.    
  • Vi holder bedsteforældredag i foråret, hvor vi også laver Royal SideRun.
  • Vi er en del af Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling hvert år i april. 
  • Uge 41 er temauge, hvor vi går all in! Temaerne er forskellige, men tager altid udgangspunkt i et sprogligt indsatsområde på baggrund af data fra de seneste sprogvurderinger. 


  Dagens aktiviteter

  Om morgenen mødes børnene i sin gruppe med det personale, som er tilknyttet. De holder samling, hvor de både snakker og synger. Snakken kan være temaafhængig, årstidsbestemt, aldersbestemt el.lign. Børnene få et let måltid bestående af frugt og rugbrød. Samlingen er vigtig, for det er her børn og voksne aftaler, hvad der skal ske i dagens løb, og alle børn får et overblik over, hvem der er kommet i dag.

  I Tumlehuset vil dagen i højere grad være præget af individuelle hensyn. Nogle skal sove, andre skal spise tidligere, de fleste er på vej ud, andre igen ønsker et forløb i vores Hoppelop (gymnastiksal) eller vores kreative værksted. Vi følger vores profil i alle situationer, så vi arbejder med børnenes motoriske færdigheder i alle overgange.
  I Tumlehuset skinner den kreative idrætsprofil skinner især igennem, når vi øver selvhjulpenhed og nærmeste udviklingszone.

  I Multihuset er aktiviteterne tilrettelagt med udgangspunkt i vores profil og læreplanstemaerne. Her deltager børnene i de grupper, som pædagogerne har lavet, og man lærer at tage ejerskab, tage ansvar, indgå i et fællesskab og være i et demokrati.

  At servere et frokostmåltid for børnene i Holme Børnehus er et bevidst tilvalg. Vi vælger at kalde det: De pædagogiske måltider.

  Vi har ansat en køkkenleder, som har oparbejdet et økologisk niveau på 90 %. Det betyder, at vi har det økologiske guldmærke.

  Næsten al mad bliver fremstillet fra bunden, hvilket vi anser både som mest sundt, men også som mest pædagogisk, da børnene opnår kendskab til de enkelte råvarer og en større bevidsthed om, at madretter er mange forskellige ting. Med den baggrund får vi også muligheden for at frasortere diverse E-numre og farvestoffer.

  Vi følger Aarhus Kommunes 'Mad og måltider', som ønsker at sikre børnene en varieret og gerne årstidsbestemt menu.

  Vores køkkenleder tager desuden udgangspunkt i de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen giver i forhold til de 0-2-åriges mad i 'MAD TIL SMÅ - fra mælk til familiens mad'.

  Vi serverer mad, som lever op til Fødevarestyrelsens nye officielle kostråd. Det betyder, at vi serverer meget lidt kød, men masser af grøntsager, bælgfrugter, krydderier og fisk. 

  Maden bliver fortrinsvis serveret i glasskåle, da børnene skal kunne se maden, hvorfra de sidder. De skal også sidde så komfortabelt, at de både kan nå maden, og de kan sende maden rundt efter behov.

  Det pædagogiske måltid tjener flere formål:

  • En sund livsstil/sunde spisevaner smitter.
  • Man bliver lidt mere nysgerrig efter ukendt mad, når kammeraten prøver at smage.
  • Børnene er med i fremstillingen af maden. Vi tager ex. hele fisken eller hele æbler med ind til bordet. Så er de med til at skære og samtidig får de en fornemmelse af, hvad det er, de spiser.
  • Når man indtager et fælles måltid, foregår der i høj grad en udveksling af holdninger hos børnene. Dette fremmer den sproglige udvikling og giver børnene en fællesskabsfølelse, som dermed forstærker de sociale kompetencer
  • Turtagning, at vente på at det bliver ens tur…. det er i høj grad med til at forme demokratiet og empatien hos børn

  Sukkerpolitik

  Vi vil gerne gå forrest i sukker- og fedmedebatten. Det vil sige, vi har holdninger til børnenes indtag af sukker. Vi serverer kun sukker i forbindelse med kulturelle begivenheder. Det er typisk som flormelis til æbleskiver, kanelsukker til risengrød osv. I det daglige bruger vi ikke sukker eller sukkerholdigt mad/drikke.

  Hvis forældre ønsker at holde barnets fødselsdag derhjemme eller ønsker at komme med diverse madvarer til at fejre fødselsdag i Holme Børnehus, appellerer vi til at det bliver ex. boller og frugt. Vi serverer ikke kage eller saftevand.

  Gode eftermiddagsmadpakker

  Det er forældrene, der bestemmer indholdet i børnenes madpakker. Vi vil appellere til, at man følger Holme Børnehus´ værdier og madvaner. Vi vil også fortælle, hvis vi oplever børn, der ikke får energi nok fra madpakken til at kunne holde humøret oppe hele dagen.

  Vi har en holdning til, hvordan man taler om forbud. Vi ønsker ikke at skabe madforskrækkede børn. Forbud kan medføre skyld og skam og påvirke barnets selvværd. Forbud giver ikke sunde børn. Derfor vil vi hellere snakke med børnene om, hvad en krop har brug for af næring, så de lærer at træffe begrundede valg og kan forholde sig fornuftigt.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi prioriterer højt at følge det enkelte barns udvikling. Den daglige kontakt mellem personale og forældre understøtter dette samarbejde. Vi sætter en ære i at give børnene en god dannelse med videre i livet. Derfor går I og vi sammen om blandt andet at lære børnene at hilse, rydde op i sin garderobe og omtale de andre børn positivt.

  I et samarbejde med jer vil vi udvide barnets verden, så barnet bliver stærk i fællesskabet. Vi har muligheden for at tilbyde legerelationer og aktiviteter, som er med til at udvikle livsduelige børn. Det handler om den fine balance mellem det enkelte barn og barnet i fællesskabet.

  Samarbejdet mellem forældre og personale bringer nye perspektiver frem. Nye perspektiver skaber større viden om barnet, og dermed styrkes barnet i trivsel og udvikling. Denne tilgang skaber robuste børn med en høj selvværdsfølelse.

  Vi tilbyder løbende samtaler mellem jer og os, så vi sammen udveksler perspektiver. Af de faste tilbud gælder:

  • Opstartssamtale (når barnet har gået i Tumlehus og/eller Multihuset i cirka 3 måneder)
  • Status/udviklingssamtale når barnet er cirka 3 år
  • Overgangssamtale når barnet går fra Tumlehus til Multihus
  • Status/udviklingssamtale når barnet nærmer sig skolestart.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Vi holder 4 årlige møder i forældrerådet, hvor dagsordenen altid indeholder faste informationspunkter. Derudover har vi et pædagogisk emne til debat. Emnet vælger vi sammen, eller emnet kan være ønsket af jer eller os. Det kan være kostpolitikken, der er spørgsmål til. Det kan være principperne omkring hjemmebragt legetøj, der ønskes debatteret. Det kan være vores håndtering af konflikter mellem børnene, der ønskes belyst, ja der er ingen grænser for, hvad punktet kan indeholde.

  Vi spørger jer også om, I vil hjælpe til ved særlige lejligheder. Det kan være at lave kaffe til julefesten, stå post under vores motionsløb el.lign. Det giver os muligheden for at skabe mere ro og nærvær under et arrangement, men det giver også jer muligheden for at opleve huset indefra og få et tydeligere glimt af jeres barns trivsel og udvikling.   

  Læs mere under Samarbejde med forældre i dagtilbuddet:

  Samarbejde med forældre

  Tilfredse forældre

  Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

  Danmarks Statistik har i perioden fra oktober 2021 til februar 2022 gennemført en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i alle landets kommunale og selvejende dagtilbud.

  Næste forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet forventes gennemført i 2025.

  Find resultatet af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse her

  Fælles i dagtilbuddet

  Dit barns læring, udvikling og trivsel er vores kerneopgave. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Her er den pædagogiske læreplan, som vi er fælles om i Holme-Rundhøj Dagtilbud, vores vigtigste redskab.

  Se den pædagogiske læreplan og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet'.

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Børnehuset Tulshøjvej 5 er under udarbejdelse. 

  Sidst opdateret: 13. februar 2024