Gå til hovedindhold

Elverhøj

En barndom fyldt med nærvær og omsorg og hvor der er plads til at børn kan lege, leve og lære.

 • Læs op

Indhold

  At møde det lille barn, når det starter i Elverhøj og give det tryghed og nærvær, er helt essentielt for os. Det er nogle vigtige år, der ligger forude for barnet, hvor Elverhøj er med til at udgøre rammen om en god barndom.

  Når barnet er faldet til, så møder det et fællesskab af store og små, da vi prioriterer det åbne hus, hvor børnene kan mødes i fællesskaber på tværs af alder. Vi oplever hvordan store og små dagligt beriger hinanden. Vi er et hus i en størrelse, der gør, at alle kender alle, og hvor der er en helt naturlig overgang fra vores vuggestue til vores børnehave.

  Vi holder af at vise børnene ”verdenen". – Den nære verden omkring dem, hvor vi blandt andet går på opdagelse i naturen, lærer dem nye sange og kropslige lege og inspirerer dem til udfolde deres kreativitet. Derudover er legen altafgørende for den udvikling børnene gennemgår, og vi prioriterer god plads til legen. At have venner og være en del af et legefællesskab er fundamentet for deres trivsel og udvikling.

  Vi glæder os til at byde jer velkommen til Elverhøj og til den særlige Elverhøjånd, som kendetegner os. Alle børn og deres familier skal opleve Elverhøj som deres sted, hvor det er rart at være, og hvor alle bliver godt modtaget. Det betyder, at børnene oplever indflydelse og plads til deres lege og projekter både inde og ude, og for forældrene er det især det tillidsfulde møde med medarbejderne, som er helt essentielt for det gode samarbejde.

  I Elverhøj har vi ansat 3 pædagoger, en pædagogisk assistent og en medhjælper i vuggestuen, samt 3(4) pædagoger og en medhjælper i børnehaven. Mange af pædagogerne - både de yngre og de lidt ældre - har været i huset i mange år.

  Vi har desuden et forældreråd og en aktiv forældregruppe, som er med til at bidrage til at Elverhøj er det sted det er - nemlig et sted hvor alle vil det bedste for børnene.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Vuggestuen (Småfolket) og børnehaven(Kæmperne) har faste baser på deres stuer, men vi værdsætter at vores stuer kan noget forskelligt og dermed tilbyde børnene varierede læringsmiljøer. Der skal nemlig både være plads til det vilde og det stille. Derfor har vi et fællesrum, hvor der blandt andet er plads til boldlege, store samlinger, dans til musik, og leg med instrumenter. Vi har et puderum, hvor der kan tumles, bygges, gynges og klatres.

  Vores stuer kan noget forskelligt. Vi har stuer, hvor vi kan rydde gulvet og lave plads til motorikbaner og børnene dermed kan udfordre sig selv kropsligt. Stuer hvor de kreative aktiviteter kan udfolde sig, og andre rum, hvor der er plads til konstruktionslege. Vi har også et særligt rum specielt indrettet til alle børnenes fantastiske rollelege.

  På vore skønne legeplads har vi blandt andet mange gode legekroge, store sandkasser og en multibane. Vi har desuden et naturområde med store træer, bakket terræn og bålplads. Vi nyder alle vores forskellige rum udenfor, som kan noget forskelligt og hvor årstidernes skiften giver forskellige legemuligheder. En varm sommerdag er vores hængekøjer under de skyggefulde træer et meget populært sted at være.

  Læs mere om Elverhøj

  I Elverhøj er der ansat syv pædagoger (én i fleksjob på 10 timer) og 2-3 pædagogmedhjælpere. Medarbejderne er fordelt i to teams – et i vuggestuen og et i børnehaven.

  Vores vuggestuegruppe hedder Småfolket og består af 20 vuggestuebørn og 5-6 medarbejdere.

  Vores børnehavegruppe hedder Kæmperne og består af 30 børn og 4-5 medarbejdere.

  Det er vigtigt for børnenes trivsel, at der er en stor grad af genkendelighed i løbet af dagen, og derfor har vi i Elverhøj en dagsrytme som skaber forudsigelighed og tryghed for børnene.

  I morgentimerne er det ankomst til Elverhøj og afleveringen, der skal have tid og plads. Kommer barnet tidligt (før kl.7.30) er der mulighed for at have en morgenmadsmadpakke med, som barnet kan sidde og spise.

  Børnene kommer på forskellige tidspunkter, og der opstår der mange lege rundt omkring efterhånden som børnene kommer. For nogle er det gensynet med legekammeraterne der betyder mest, for andre er det den stille stund, hvor der er mulighed for at sidde og tegne og komme roligt til stede, som er afgørende for en god start på dagen. Nogle gange er vi udenfor om morgenen og nyder at mærke vejret, andre gange starter vi indenfor. Omkring kl.8.00 begynder vi at dele os op, og vuggestuebørnene trækker ind på deres stuer.

  Småfolket deler sig i to grupper omkring kl.9.00 hvor de holder samling. Grupperne er inddelt efter alder, så de ældste vuggestuebørn er sammen og de yngste er sammen. Til samling tilbydes der lidt rugbrød og banan, og der synges sange og leges lege tilpasset gruppens alder.

  Om formiddagen foregår der flere lege og aktiviteter, og her tager vi udgangspunkt i den børnegruppe vi har lige nu og her, når vi planlægger vores hverdag. På den måde sikrer vi, at vi både tager udgangspunkt i børnenes behov samtidig med at vi sikrer et alsidigt læringsmiljø. Der skal være en vekselvirkning imellem at børnene er i store og små grupper og en bred variation af aktiviteter.

  Vi kan i perioder have fokus på nogle særlige lege, og lave små legeforløb med en gruppe børn. Det kan være lige fra rollelege til sanglege og til fælles boldlege som høvdingebold. I perioder kan det være de kreative aktiviteter der får plads, og her lader vi os tit inspirere af årstiden, så vi eksempelvis bruger efterårets blade til at pynte lanterner med. Vi nyder også at bruge vores lokalområde, og tager på mange små ture rundt på stisystemet og besøger gerne de legepladser vi kommer forbi.

  Kæmperne holder samling med sange og lege kl.10.30 og her begynder Småfolket at spise deres frokost.

  Kl.11.00 er Kæmperne ved at være klar til at spise deres mad.

  Efterfølgende er det tid til middagslur for alle vores yngste børn. De fleste børn sover i vores krybberum, men de ældste småfolk og de yngste kæmper sover på madras indenfor.

  For mange børn er det også tiden hvor legepladsen udforskes. Som regel er vi altid ude i middagsstunden, hvor børnene leger på hele legepladsen.

  Efterhånden som Småfolket vågner op af middagsluren kommer de op til leg på stuen, og efterfølgende er det også ved at være tid til at spise eftermiddagsmadpakken. Vi har to borde på grøn stue, hvor børnene spiser deres madpakke efterhånden som de er klar til det.

  Hos kæmperne spises der nogle gange eftermiddagsmadpakke udenfor, hvis vejret tillader det, og ellers holder de madpakkecafé indenfor i et af vores små rum, hvor børnene på skift spiser deres madpakke. 

  Efter eftermiddagsmadpakken bliver vi nogle gange indenfor og leger videre på stuerne, og andre gange tager vi en tur mere på legepladsen. Så leges der igen i alle kroge frem til børnene bliver hentet, og det er tid til at sige farvel og på gensyn.

  I Elverhøj har vi forældrebetalt kostordning i fællesskab med tre andre afdelinger i dagtilbuddet.  

  Vores køkkenleder Anne-Mette laver hver dag hjemmelavet, økologisk mad til børnenes frokost i et stort fælleskøkken i en af de andre afdelinger på Nygårdsvej. Maden bliver bragt over til os, hvor det anrettes af en køkkenassistent. 

  Køkkenet har det økologiske guldmærke, hvilket betyder, at det er 90-100 % økologisk. Desuden overholder maden selvfølgelig kostanbefalingerne fra Aarhus kommune. Det betyder, at børnene får en varieret og sund frokost med kød, fiskedage, suppe- og grøddage, rugbrødsdage og dage udelukkende med grøntsagsretter.

  Udgangspunktet for frokostordningen er, at alle børn spiser det samme og som minimum smager på maden. Det er vores målsætning, at ingen børn går sultne fra bordet. 

  Mere end bare mad

  Men en fælles frokostordning er mere end bare mad. Det er også det, vi kalder et pædagogisk måltid med al den læring og selvhjulpenhed, det fører med sig. Børnene lærer efterhånden både at klare sig selv – hælde vand op, øse mad op, spise med kniv og gaffel – og de lærer at hjælpe hinanden med små sætninger som ’Vil du række mig kanden?’ eller ’Må jeg bede om kartoflerne?’.
  Samtalen omkring bordet om maden – hvor den kommer fra, og hvordan de forskellige ting smager - er også vigtig. Og så er dét, at alle får serveret det samme med til at give børnene madmod, lyst til og nysgerrighed på nye smagsoplevelser.

  Vuggestuen spiser: kl. 10.30 og børnehaven kl. 11.00.

  Særlige hensyn – allergi, kultur eller religion

  Er der børn med allergi overfor særlige fødevarer, der skal tages hensyn til, kræver det en lægeerklæring, som beskriver, hvilke fødevarer barnet ikke må få. Den afleveres til personalet eller den pædagogiske leder.

  Er der forældre, som ønsker, at der tages kulturelle/religiøse hensyn, skal I henvende jer til afdelingens pædagogiske leder.

  Om kostordning generelt

  Kostordningen er vedtaget af et stort flertal i de tre institutioner og koster 517 kr. pr. barn pr. måned, som opkræves sammen med den øvrige betaling for barnets plads. Hvert andet år stemmer forældre i alle institutioner i Aarhus Kommune om kostordningen.

  Vores køkkenleder tager udgangspunkt i de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen giver i forhold til de 0-2-åriges mad i 'MAD TIL SMÅ - fra mælk til familiens mad'.

  Se eventuelt yderligere om kostpolitikken og mad og måltider i Aarhus Kommune her.

  Øvrige måltider

  • Forældrerådet har lavet en frugtordning, hvor hvert barn har 3 stykker frugt med hver uge. Frugten spiser vi først på formiddagen eller sidst på eftermiddagen.
  • Forældrerådet har også organiseret at forældre på skift bager boller til om fredagen. Listen ligger på intra og hænger på opslagstavler i huset.
  • Børnene medbringer madpakke til eftermiddagsmåltidet kl. ca. 14.Det er vigtigt at madpakken er mættende med brød, frugt og grønt - og uden for højt sukkerindhold.
  • Vi serverer vand til måltiderne.

  Her kan du finde kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Det allervigtigste er at børnene i Elverhøj trives, og derfor er det vigtigt, at barnet får den bedste opstart i Elverhøj. I barnets første tid er vi i tæt dialog med jer forældre og får sammen lavet en opstart der tilgodeser lige præcis jeres barns behov. Børn er forskellige og reagerer derfor forskelligt på at starte.

  Det er vigtigt, at vi får fortalt jer om jeres barn og hvordan det trives og udvikler sig i Elverhøj. Det gør vi blandt andet igennem den daglige dialog, men også når vi holder statusudviklingssamtaler sammen med jer. Samtalerne holder vi efter opstarten, inden børnehavestart og et halvt år inden skolestart. Nogle gange har vi også mindre forældresamtaler, når der er behov for det.

  I dagligdagen er det vigtigt, at vi får delt stort og småt med hinanden. Det er vigtigt for os at vide, hvis der sker noget omkring barnet derhjemme, som kan have indflydelse på barnets trivsel. For det lille barn kan det være manglende søvn eller tænder på vej. Andre gange kan det være, hvis der er syge bedsteforældre, stress i familien eller andet som påvirker barnet. For at vi kan give barnet den bedste støtte er det vigtig viden for os, lige såvel som vi fortæller jer, hvis vi oplever at der er noget der udfordrer barnet her i Elverhøj.

  Forældrerådet

  Vi vægter det tætte samarbejde med jer forældre meget højt. Det er barnets institution, men det er også jeres. Vi har et aktivt forældreråd, som bidrager både med at lave arrangementer for alle, men også i den vigtige dialog omkring Elverhøj.

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at være afdelingens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele dagtilbuddet.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Læs mere om forældreråd på aarhus.dk/demokrati.

  Tilfredse forældre

  Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

  Danmarks Statistik har i perioden fra oktober 2021 til februar 2022 gennemført en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i alle landets kommunale og selvejende dagtilbud.

  Næste forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet forventes gennemført i 2025.

  Find resultatet af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse her

  Fælles i dagtilbuddet

  Dit barns læring, udvikling og trivsel er vores kerneopgave. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Her er den pædagogiske læreplan, som vi er fælles om i Holme-Rundhøj Dagtilbud, vores vigtigste redskab.

  Se den pædagogiske læreplan og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet'.

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Børnehuset Tulshøjvej 5 er under udarbejdelse. 

  Sidst opdateret: 13. februar 2024