Fællesskabet er højt prioriteret i Børnehuset Jorden Rundt, hvor vi er stolte af at være forskellige, for vi ved, at det får det allerbedste frem i os alle sammen. Vi respekterer hinanden, og vi lærer hver dag en masse om os selv og om, hvordan vi danner gode relationer og venskaber.

Hos os lærer dit barn, at det er en vigtig del af fællesskabet. Det udvikler en forståelse og tolerance på tværs af forskelligheder, og det giver dit barn en sund indstilling til livet. Dit barn bliver tolerant og lærer fra starten af livet at, alle ikke er ens, og at man derfor nogle gange skal vente på hinanden og hjælpe hinanden. Vi viser dit barn, at vi alle er gode til noget, men ligeså vigtigt er vi alle i gang med at øve os på noget nyt.

De fleste daglige aktiviteter foregår på stuerne med kendte børn og voksne. Jorden Rundt er et stort hus, hvor mange pædagogiske og praktiske opgaver løses hver dag. For at sikre alles trivsel og tryghed har vi derfor en tydelig struktur i hverdagen, hvor vi hjælper hinanden på tværs af huset. På den måde sikrer vi, at personalet altid er der, hvor børnene opholder sig.

Godt humør, omsorg, nærvær og tryghed er centralt hos os. Derfor er personalet opmærksomme på at være i øjenhøjde med børnene, så de er så nærværende som muligt overfor dem.

Vi opmuntrer både dig og dit barn til at deltage aktivt i fællesskabet.

Vi ligger som en lille oase i Rundhøjbebyggelsen med en hyggelig legeplads med mange små kroge, træer og buske at gemme sig bagved og bakker at løbe op og ned ad.

Vi har et motorikhus, som vi bruger til alverdens fysiske udfoldelser, der ikke kan foregå udenfor.

Selve huset er vi flyttet ind i for få år siden, og det er derfor lyst og indbydende. Vi har en lang fælles gang – og et fællesrum med køkken som husets hjerte. Huset er inddelt i fire stuer: to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper.

Børnehuset Jorden Rundt er en integreret institution med ca. 60 børn og 14 medarbejdere. Vi har to børnehavegrupper, to vuggestuegrupper og en fælles legeplads.

I begge vuggestuens grupper (Solstuen og Månestuen) er der børn imellem 0 og 3 år. I børnehaven er børnene fordelt på to stuer: Stjernestuen og Raketstuen. På alle stuer er der børn imellem 3 og 6 år. Det gælder for alle, at der er faste medarbejdere tilknyttet hver stue. Når vi laver aktiviteter, er det oftest efter alder, og der er derfor et stort fællesskab og samarbejde på tværs af stuerne.

Dit barn vil i starten være tilknyttet en kontaktpædagog, som vil være den primære pædagog og kontaktperson i den første tid. Det er vores oplevelse, at barnet hurtigt knytter sig til alle de voksne på stuen.

Pædagogisk praksis i vuggestuen

De aktiviteter, vi laver med vuggestuebørnene, er tilpasset deres alder. Børn under et år og børn på snart 3 år kan vidt forskellige ting.

Børnene lærer af alle hverdagenes små gøremål, og de tager aktivt del i dagens små projekter. – Når de bliver skiftet, når de skal have tøj af og på, når vi vasker hænder, når vi dækker bord, og når vi spiser. Vi støtter børnene i at være eller blive selvhjulpne, med den hjælp og støtte de hver især har brug for.

Pædagogisk praksis i børnehaven

Børn lærer hele tiden. Blandt andet når de leger, når de spiser, når vi holder samling. Alle stuer har et fast ugeprogram, hvor de fleste dage er delt op i forskellige aktivitetstemaer. Hver tirsdag formiddag er alle børn i børnehaven sammen på legepladsen, hvor der planlægges fælleslege og aktiviteter.

I løbet af året planlægges der også mange fælles aktiviteter på tværs af stuer og aldersgrupper i hele huset. Vores planlægning tager altid udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Det kan f.eks. være planteuge, motionsløb, sproglege osv.’

En almindelig dag i Jorden Rundt

Kl. 6.30 Børnehuset åbnes af to medarbejder fra henholdsvis vuggestuen og børnehaven, og de børn, som ikke har spist morgenmad hjemme, har mulighed for at spise deres medbragte morgenmads-madpakke. Alle børn uanset stue er i fællesrummet.

Kl. 8.00 Alle stuer åbnes. Vi leger, giver os tid til at have en god morgen, mens vi siger goddag til dit barn og farvel til dig.

Kl. 9.00 Alle stuer holder morgensamling med frugt og brød. Vi hygger os, synger og snakker sammen, og så laver vi hjernegymnastik, når vi taler om former, farver og rim/remser.

Kl. 9.30 Vi går i gang med dagens planlagte aktiviteter. Nogle gange får vi lyst til at lave noget spontant. Så gør vi det.

Kl. 11.00 Vi spiser frokost, når der er blevet sagt værsgo', og vi går fra bordet, når alle er færdige med at spise.

Kl. 12.00 De mindste sover til middag, mens vi andre går på legepladsen.

Kl. 14.00 Vi spiser eftermiddagsmad. Derefter leger vi og hygger os.

Kl. 17.00 Børnehuset lukkes. Fredag lukker vi kl. 16.30.

Det er vigtigt, at børnene får god og sund mad i løbet af dagen, for det giver dem energi til at lege og være med i de mange aktiviteter. I Børnehuset Jorden Rundt er dit ansvar som forælder, idet du hver dag skal give dit barn to gode madpakker med: En til frokost og en til eftermiddagsmad. 

 • Til samling omkring kl. 9 får alle børn tilbudt brød og grønt
 • Vi serverer vand til måltiderne.

Det er vigtigt at madpakken er mættende med brød, frugt og grønt - og uden for højt sukkerindhold. En sund madpakke er først og fremmest tilstrækkelig stor og mættende.

De 5 gode huskeregler er:

 • Masser af groft brød
 • Noget fisk
 • Noget frugt/grønt
 • Noget kød
 • Noget ost

Dit barn behøver ikke at få det hele med hver dag, men i løbet af en uge er det godt at have fået det hele.

Vi opfordrer til, at du max giver dit barn én sød ting med i madpakken (rosiner, frugtstænger, yoghurt m.v)

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

Et fælles mål med samarbejdet mellem personale og jer forældre er at sikre barnets trivsel og udvikling. Det har stor betydning for jeres barns trivsel, at I informerer os om de ting, der sker hjemme, som kan have betydning for barnets hverdag i vuggestuen. Vi informerer ligeledes jer om det, der sker i vuggestuen, som kan påvirke jeres barn.

For at sikre et godt og konstruktivt samarbejde forventer vi:

 • At I deltager i møder, som vedrører jeres barns hverdag.
 • At I kontakter personalet eller lederen, hvis I har spørgsmål eller bekymringer.

Når vi har noget på hjerte til hele forældregruppen, skriver vi ofte det samme flere steder, for at nå så mange som muligt: på opslagstavlerne i huset, opslag på dørene og på Aula.

Samarbejdet om dit barns start i Jorden Rundt

 • I løbet af de første dage inviterer vi jer til en samtale med kontaktpersonen. Her får I en masse praktisk info, og vi taler om vores gensidige forventninger til hinanden.
 • Efter cirka 3 måneder inviterer vi jer til en indkøringssamtale, hvor vi taler om, hvordan den første tid er gået, og om hvordan barnet trives.

Forældrerådet

Der skal være et forældreråd i alle afdelinger i dagtilbuddet. Som en del af forældrerådet er du med til at sikre, at forældrene har indflydelse på børnenes hverdag. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at være afdelingens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele dagtilbuddet.

Læs mere om forældreråd på aarhus.dk/demokrati.

Tilfredse forældre

Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

Derfor gennemfører vi hvert andet år en undersøgelse af tilfredsheden.

Find den seneste undersøgelse på aarhus.dk.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Vores verden er finurlig; derfor skal der være tid til refleksion og fordybelse. Vi har plads til, at børnene kan udfolde sig, og vi udfordrer dem, så de udvikler sig motorisk. Børnene oplever stor glæde ved at bevæge sig.

Børn skal opleve selvtillid gennem succes. Vi styrker børnenes selvværd, så de oplever sig selv som alsidige, respekterede og værdifulde.

Vores børn skal mærke, at vi voksne er der for dem. Derfor gør vi os umage med at skabe trygge rammer. Vi sætter grænser, og vi er nærværende. Vi lytter både til dit barns og gruppens behov. Det betyder, at vi altid finder den bedste løsning for alle – så alle er glade og tilfredse.

Vores pædagogiske fokusområde er de 6 læreplanstemaer som indgår i Dagtilbudsloven og den pædagogiske læreplan:

De seks læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Social udvikling

Fælles i dagtilbuddet

Dit barns læring, udvikling og trivsel er vores kerneopgave. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Her er den pædagogiske læreplan, som vi er fælles om i Holme-Rundhøj Dagtilbud, vores vigtigste redskab.

Se den pædagogiske læreplan og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet':