Gå til hovedindhold

Børnehuset Jorden Rundt

Udgangspunktet hos os er, at alle mennesker er forskellige og har noget værdifuldt at bidrage med. Vi værdsætter mangfoldighed og ser det som en styrke.

 • Læs op

Indhold

  Fællesskabet er højt prioriteret i Børnehuset Jorden Rundt, hvor vi er stolte af at være forskellige, for vi ved, at det får det allerbedste frem i os alle sammen. Vi respekterer hinanden, og vi lærer hver dag en masse om os selv og om, hvordan vi danner gode relationer og venskaber.

  Hos os lærer dit barn, at det er en vigtig del af fællesskabet. Det udvikler en forståelse og tolerance på tværs af forskelligheder, og det giver dit barn en sund indstilling til livet. Vi viser dit barn, at vi alle er gode til noget, men ligeså vigtigt er vi alle i gang med at øve os på noget nyt.

  De fleste daglige aktiviteter foregår på stuerne med kendte børn og voksne. Jorden Rundt er et hus, hvor mange pædagogiske og praktiske opgaver løses hver dag. For at sikre alles trivsel og tryghed har vi derfor en tydelig struktur i hverdagen, hvor vi hjælper hinanden på tværs af huset. På den måde sikrer vi, at personalet altid er der, hvor børnene opholder sig.

  Godt humør, tillid, omsorg, nærvær og tryghed er centralt hos os. Derfor er personalet opmærksomme på at være i øjenhøjde med børnene, så de er så nærværende som muligt overfor dem.

  Vi opmuntrer både dig og dit barn til at deltage aktivt i fællesskabet.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Vi ligger som en lille oase i Rundhøj-bebyggelsen med en hyggelig legeplads med mange små kroge, træer og buske at gemme sig bagved og bakker at løbe op og ned ad.

  Vi har et motorikhus, som vi bruger til alverdens fysiske udfoldelser, der ikke kan foregå udenfor.

  Huset er lyst og indbydende med en lang fælles gang i husets længde – og et fællesrum med køkken som husets hjerte. Huset er inddelt i fire stuer: to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper.

  Læs mere om Børnehuset Jorden Rundt

  Børnehuset Jorden Rundt er en integreret institution med ca. 64 børn og 14 medarbejdere. Vi har to børnehavegrupper, to vuggestuegrupper og en fælles legeplads.

  I begge vuggestuens grupper (Solstuen og Månestuen) er der børn imellem 0 og 3 år. I børnehaven er børnene fordelt på to stuer: Stjernestuen og Raketstuen. På alle stuer er der børn imellem 3 og 6 år. Det gælder for alle, at der er faste medarbejdere tilknyttet hver stue. Når vi laver aktiviteter, er det oftest efter alder, og der er derfor et stort fællesskab og samarbejde på tværs af stuerne.

  Dit barn vil i starten være tilknyttet en kontaktpædagog, som vil være den primære pædagog og kontaktperson i den første tid. Det er vores oplevelse, at barnet hurtigt knytter sig til alle de voksne på stuen.

  Pædagogisk praksis i vuggestuen

  De aktiviteter, vi laver med vuggestuebørnene, er tilpasset deres alder, da børn under et år og børn på snart 3 år kan vidt forskellige ting.

  Børnene lærer af alle hverdagenes små gøremål, og de tager aktivt del i dagens små projekter. – Når de bliver skiftet, når de skal have tøj af og på, når vi vasker hænder, når vi dækker bord, og når vi spiser. Vi støtter børnene i at være eller blive selvhjulpne, med den hjælp og støtte de hver især har brug for.

  Børste i vuggestue er optaget her hos os
  I sommeren 2023 havde vi gennem mange uger besøg af Minisjang fra DR. De optog 9 afsnit af 'Børste i vuggestue', hvor det lille animerede pindsvin gennem forskellige børn oplever noget af alt det, der hører vuggestuelivet til. 
  Det kan være en rigtig fin introduktion til vuggestuens hverdag - både for jer som forældre - og for jeres barn. 


  I kan se alle afsnit på dr.dk her

  Pædagogisk praksis i børnehaven

  Børn lærer hele tiden. Blandt andet når de leger, når de spiser, når vi holder samling. Vi laver forskellige og varierende aktiviteter med børnene og tager altid udgangspunkt i den børnegruppe, vi har lige nu og her, når vi planlægger det der skal ske. 

  I løbet af året planlægger vi flere fælles aktiviteter på tværs af stuer og aldersgrupper i hele huset. Vi har vores faste traditioner med blandt andet fastelavn, påskeløb, motionsløb og forskellige julearrangementer. 

  En almindelig dag i Jorden Rundt

  Kl. 6.30 Børnehuset åbnes af to medarbejder fra henholdsvis vuggestuen og børnehaven. Alle børn uanset stue er i fællesrummet.

  Kl. 8.00 Alle stuer åbnes. Vi leger, giver os tid til at have en god morgen, mens vi siger goddag til dit barn og farvel til dig.

  Kl. 9.00 Alle stuer holder morgensamling med frugt og brød. Hver dag er der små aktiviteter til samling med lege, sange, rim/remser, historier og snak om dagens program. 

  Kl. 9.30 Vi går i gang med dagens planlagte aktiviteter. Nogle gange får vi lyst til at lave noget spontant. Så gør vi det.

  Kl. 11.00 Vi spiser frokost, når der er blevet sagt værsgo', og vi går fra bordet, når alle er færdige med at spise.

  Kl. 12.00 De mindste sover til middag, mens vi andre går på legepladsen.

  Kl. 14.00 Vi spiser eftermiddagsmad. Derefter leger vi og hygger os.

  Kl. 17.00 Børnehuset lukkes. Mandag og fredag lukker vi kl. 16.30.

  Det er vigtigt, at børnene får god og sund mad i løbet af dagen, for det giver dem energi til at lege og være med i de mange aktiviteter.

  I Børnehuset Jorden Rundt har vi forældrebetalt frokostordning, hvor vi får mad fra Lille Dyrgaard i Hjortshøj hver dag. Maden er primært rugbrødsmadder med pålæg og grøntsager. 

  Se smileys for Lille Dyrgaard her

  Som forælder skal du desuden hver dag give dit barn en god madpakke med til eftermiddagsmad. 

  Det er vigtigt at madpakken er mættende med brød, frugt og grønt - og uden for højt sukkerindhold. En sund madpakke er først og fremmest tilstrækkelig stor og mættende.

  De 5 gode huskeregler er:

  • Masser af groft brød
  • Noget fisk
  • Noget frugt/grønt
  • Noget kød
  • Noget ost

  Dit barn behøver ikke at få det hele med hver dag, men i løbet af en uge er det godt at have fået det hele.

  • Til samling omkring kl. 9 får alle børn tilbudt brød og grønt
  • Vi serverer vand til måltiderne.

  Et fælles mål med samarbejdet mellem personale og jer forældre er at sikre barnets trivsel og udvikling. Det har stor betydning for jeres barns trivsel, at I informerer os om de ting, der sker hjemme, som kan have betydning for barnets hverdag. Vi informerer ligeledes jer om det, der sker her, som kan påvirke jeres barn.

  For at sikre et godt og konstruktivt samarbejde forventer vi:

  • At I deltager i møder, som vedrører jeres barns hverdag.
  • At I kontakter personalet eller lederen, hvis I har spørgsmål eller bekymringer.

  Når vi har noget på hjerte til hele forældregruppen, laver vi opslag til jer på Aula.

  Samarbejdet om dit barns start i Jorden Rundt

  • Den første dag taler I med jeres kontaktperson. Her fortæller I om barnet, I får en masse praktisk info, og vi taler om vores gensidige forventninger til hinanden.
  • I vuggestuen afholdes der forældremøde for nye forældre, hvor der tales om opstarten. Der er også tid til en lille individuel samtale udfra materialet 'Samspil'.

  Forældrerådet

  Der er et forældreråd i alle afdelinger i dagtilbuddet. Som en del af forældrerådet er du med til at sikre, at forældrene har indflydelse på børnenes hverdag. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at være afdelingens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele dagtilbuddet.

  Læs mere om forældreråd på aarhus.dk/demokrati.

  Tilfredse forældre

  Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

  Danmarks Statistik har i perioden fra oktober 2021 til februar 2022 gennemført en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i alle landets kommunale og selvejende dagtilbud.

  Næste forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet forventes gennemført i 2025.

  Find resultatet af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse her

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik, så vi altid kan tage udgangspunkt i den børnegruppe, vi har lige nu. 

  Vi ønsker, at der er tid til nærvær og fordybelse, men at der stadig er plads til, at børnene kan udfolde sig. Vi udfordrer børnene, så de udvikler sig motorisk og oplever stor glæde ved at bevæge sig.

  Børn skal opleve selvtillid gennem succes. Vi styrker børnenes selvværd, så de oplever sig selv som alsidige, respekterede og værdifulde.

  Vores børn skal mærke, at vi voksne er der for dem. Derfor gør vi os umage med at skabe trygge rammer. Vi sætter grænser, og vi er nærværende. Vi lytter både til dit barns og gruppens behov. Det betyder, at vi altid arbejder på at finde den bedste løsning for alle.

  Vores pædagogiske fokusområde er de 6 læreplanstemaer som indgår i Dagtilbudsloven og den pædagogiske læreplan:

  De seks læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Natur, udeliv og science
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Social udvikling

  Fælles i dagtilbuddet

  Dit barns læring, udvikling og trivsel er vores kerneopgave. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Her er den pædagogiske læreplan, som vi er fælles om i Holme-Rundhøj Dagtilbud, vores vigtigste redskab.

  Se den pædagogiske læreplan og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet':

  Dit barns udvikling og trivsel

  Sidst opdateret: 13. marts 2024