Holme-Rundhøj Dagtilbud har en lang tradition for - og erfaring med - at have studerende i praktik. Vi er glade for at være med til at omsætte uddannelsens teori om arbejdet med børn til praksis ude i virkeligheden.

I nogle af vores afdelinger tager vi imod studerende i første øvelespraktik - i andre afdelinger modtager vi også studerende i lønnet praktik fra Via University College.
Flere afdelinger har en uddannet praktikvejleder, i andre afdelinger et det en erfaren pædagog, som tager sig af vejledningen. Alle
 vil vi gerne gøre vores bedste for at bidrage til en positiv læring for kommende pædagoger. Desuden lærer vi meget af dig som studerende: Du kommer og ser på vores pædagogiske praksis med nye, friske øjne – og det sætter vi stor pris på.

Du er velkommen til at tage kontakt, hvis du ønsker praktik i en af vores afdelinger.