Gå til hovedindhold

Hvem er vi

Vi er et dagtilbud, der består af syv integrerede institutioner og en dagplejeafdeling.

 • Læs op

Indhold

  Holme-Rundhøj er et område med mange forskellige børn. Når du som barn vokser op i en hverdag, der er præget af forskellighed, forståelse og tolerance, er du bedre rustet til fremtidens udfordringer. Det gør børnene i stand til at samarbejde og knytte venskaber på tværs af forskelligheder. Det giver - kort sagt - et godt afsæt for et godt liv.

  Vores mål er at udvikle glade børn med mod på livet, og vi arbejder hver dag med fokus på børnenes læring, dannelse udvikling og trivsel.

  I vores dagtilbud har vi blandt andet et stort fokus på udviklende læringsmiljøer for de 0-6-årige igennem hele dagen. Ikke bare i en aktivitet, som de voksne sætter i gang, men i høj grad også i alle dagens små rutiner og gøremål. Det er, når børnene skal have tøj på, når bleen skal skiftes, når alle sidder om bordet og spiser, når der er samling i gruppen, når børnene skal sove og så videre. 

  Barnets selvhjulpenhed

  I alle hverdagssituationer har vi et stort fokus på at hjælpe børnene med at kunne selv. Vi voksne kan nemlig ’stjæle’ vigtig læring fra børnene, når vi gør tingene for dem. De har brug for selv at øve og automatisere hvert et skridt og hver en bevægelse. Det er derfor vores vigtigste opgave som de voksne omkring dem at lade dem øve sig på at mestre det næste.

  Vi har alle set blikket hos barnet, når noget lykkes, og stoltheden lyser ud af øjnene: ”Se hvad jeg kan!” Det er helt fantastisk.

  Barnets sprog

  Vi arbejder naturligvis ud fra de seks lovbestemte læreplanstemaer, som alle har plads i det daglige arbejde. Dog giver vi en ekstra opmærksomhed til barnets sprog.

  I Holme-Rundhøj Dagtilbud er sprogarbejdet en del af den daglige pædagogiske praksis. Det betyder, at vi ikke siger ’nu skal vi arbejde med sprog’; det indgår naturligt i alle hverdagens aktiviteter og gøremål - ligesom hjemme hos jer.

  Legen er det vigtigste i hverdagen - både den børnene selv sætter i gang - og den, som den voksne tager initiativet til; fx en sangleg.

   

  Samarbejde med Holme Skole og Rundhøjskolen

  Vores dagtilbud dækker to skoledistrikter: Holme og Rundhøj. Hvis du indtaster din adresse på siden her, kan du se hvilket distrikt I tilhører.

  Derfor har vi et samarbejde om overgangen fra dagtilbud til skole med netop de to skoler. Det betyder blandt andet, at skolerne inviterer børnehavebørnene ind til forskellige arrangementer, og at vi inviterer pædagoger fra sfo med til vores 'Hørhave-dage'. Det er vores 'lær-hinanden-at-kende'-dage for de kommende skolebørn i maj.

  Sidst opdateret: 1. marts 2024