I Dagplejen er vi kendt for at skabe et hjemligt miljø for barnet. Det giver tryghed for det lille barn i overgangen fra hjem til pasning udenfor hjemmet.

 • Vi tilbyder overskuelighed, for der er ikke så mange børn og voksne, barnet skal forholde sig til.
 • Vi tilbyder kontinuitet, for det er den samme dagplejer, der tager imod om morgenen, som siger farvel om eftermiddagen.
 • Vi tilbyder fuld kostordning. Der er både morgenmad, mellemmåltider, frokost og eftermiddagsmad.
 • Vi tilbyder opmærksomhed på barnet og det større fællesskab med bl.a. arbejdet i legestuen.

I dagplejen har dit barn mulighed for at blive passet 48 timer om ugen fordelt i tidsrummet 6.30 - 17.00. Åbningstiden tilpasses de fire børn, som er hos den enkelte dagplejer.

Er du og din mødregruppe interesseret i at høre mere om, hvad dagplejen Holme /Højbjerg tilbyder dig og dit barn, så kontakt dagplejens pædagogiske leder Bente Reimer, så kan vi arrangere et møde.

Vi har otte dagplejere ansat i Holme/Højbjerg, og de bor over hele området.

Hos os får dit barn en plads hos en dagplejer, som passer i alt fire børn mellem 0-3 år i sit eget hjem.

Dagplejens særlige DNA:

 • En lille overskuelig børnegruppe
 • Tryghed og omsorg i et hjemligt miljø
 • Den nære voksenkontakt
 • Den tætte forældrekontakt
 • Den samme voksen hele dagen
 • En dag i ugen i legestue sammen med andre børn

I afdelingen er der ansat en dagplejepædagog, som fører tilsyn med dagplejeren og dagplejehjemmene. Dvs. hun fører både kontrol, giver råd og vejledning og afholder samtaler med forældre - sammen med dagplejeren.  

Det er den enkelte dagplejer, som planlægger de pædagogiske aktiviteter ud fra behov og muligheder hos de børn, hun har i huset

Hverdagen skabes i det enkelte dagplejehjem. De fysiske rammer og dagplejerens muligheder vil være kendetegnende for aktiviteterne. Men alle dagplejere arbejder efter Århus Kommunes profil for dagplejere, dagtilbuddets pædagogiske læreplan og læreplanstemaerne.

En gang om ugen mødes dagplejeren og dennes børn i legestuen. Her er man sammen med kolleger og børnene finder nye kammerater. I legestuen sørger vi for at tilrettelægge en dag i fællesskabets tegn, børnene skal lære at begå sig i større fora, og dagplejerne vil udnytte tid og sted til at udføre pædagogiske aktiviteter, som man typisk skal være flere til. 

Hvis dagplejeren bliver syg, eller hun skal afvikle ferie, så bliver dit barn tilbudt gæstedagpleje. Gæstedagplejen holder til i et dagplejehus, som vi deler med dagplejerne fra Vestergård Dagtilbud på Netupvej 77. Her er ansat tre gæstedagplejere, som udelukkende er i Dagplejehuset. Dem møder børnene altså når de er i legestue en gang om ugen og således er det trygt at komme i gæstedagpleje ved egen dagplejers sygdom og ferie.

Dagens aktiviteter

En typisk dag i et dagplejehjem vil se sådan ud:

 • Børnene kommer til hjemmet, og der vil være morgenmad til de tidligt ankomne. Børnene vil ofte møde et stille og roligt miljø, hvor der bliver læst og leget mens man venter på at blive fuldtallige.
 • Der vil blive serveret lidt formiddagsmad ved 9 tiden.
 • Herefter vil alle være klar til et par timer med planlagt aktivitet. Det kan være en gåtur, leg i haven, besøg hos en kollega eller indendørsaktiviteter.
 • Omkring klokken 11 er der fælles frokost
 • Efter frokosten skal langt de fleste børn have en lur. Vi har barnevogne, indendørsmadrasser, dyner og al tilbehør.
 • Efterhånden som børnene vågner, bliver næste måltid serveret.
 • Herefter vil der være leg og aktiviteter, indtil børnene bliver hentet.

I dagplejen følger vi Aarhus Kommunes kostpolitik, som anbefaler fremstilling af mad fra danske råvarer, årstidsbestemte råvarer, alsidig og varieret kost osv. Desuden serverer vi økologisk mælk til måltidet.

Vi serverer svinekød, vegetarmad osv. alt efter børnenes og familiens trosretning og overbevisning. Hvis råvarerne ikke fås i den nærmeste dagligvareforretning, skal forældrene selv medbringe dem. Vores indstilling er, at individuelle hensyn medfører dialog og kulturforståelse, som igen skaber tolerance og rummelighed for vores børn.

Det pædagogiske måltid tjener flere formål:

 • En sund livsstil og sunde spisevaner smitter. Man bliver lidt nysgerrig efter ukendt mad, når kammeraten prøver at smage.
 • Børnene er med i fremstillingen af mad. Vi tager f.eks. den hele frugt med ind til bordet, så børnene får en fornemmelse af, hvad der bliver serveret.
 • Når vi indtager et måltid, foregår der i høj grad en udveksling af holdninger hos børnene. Det fremmer den sproglige udvikling og giver børnene en fællesskabsfølelse, som dermed forstærker de sociale kompetencer.
 • Vi øver turtagning. At vente på, at det bliver ens tur, er i høj grad med til at forme demokrati og empatien hos børn.

Samarbejde skaber trivsel og udvikling

Det er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling, at der er en god daglig kontakt mellem forældre og dagplejer. Sammen udveksler vi oplysninger og erfaringer, vi har gjort os, som har betydning for barnet.

Udover den daglige kontakt tilbyder vi også samtaler mellem forældre, dagplejer og dagplejepædagog. Vi stater med et kontaktmøde, hvor barnet officielt bliver en del af dagplejen, herefter tilbyder vi en opstartssamtale efter ca. 3 måneder, og den sidste samtale vi tilbyder bliver ved overgangen til børnehave, hvor vi har status/udviklingssamtale.   

Få indflydelse på hverdagen

Vi afholder fire årlige forældrerådsmøder i dagplejen. Der vil altid være faste informationspunkter på dagsordenen, og der vil også altid være et fast pædagogisk punkt til debat. Det kan være emne, som I bringer på banen, eller det kan være et emne, som vi synes kan være væsentligt at debattere med jer. Der er ingen grænser for, hvad vi kan snakke om. Eksempelvis kan nævnes vores kostpolitik, vores holdninger til barnet og sutten, vores arbejde med at gøre børnene klar til børnehavestart osv. På disse møder er der rig mulighed for at få indflydelse og få større kendskab til dagplejepædagogik.

Det hænder også vi beder om hjælp til at få afholdt arrangementer, lave kaffe, bage boller osv. Denne mulighed for at kunne deltage aktivt i arrangementer giver jer et indblik bag kulisserne, og vi får mere ro og nærvær til at kunne give børn og forældre en god oplevelse.     

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet:

Tilfredse forældre

Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

Derfor gennemfører vi hvert andet år en undersøgelse af tilfredsheden.

Find den seneste undersøgelse på aarhus.dk.

Fælles i dagtilbuddet

Dit barns læring, udvikling og trivsel er vores kerneopgave. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Her er den pædagogiske læreplan, som vi er fælles om i Holme-Rundhøj Dagtilbud, vores vigtigste redskab.

Se den pædagogiske læreplan og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet':