Holme-Rundhøj er et område med mange forskellige børn. Når du som barn vokser op i en hverdag, der er præget af forskellighed, forståelse og tolerance, er du bedre rustet til fremtidens udfordringer. Det gør børnene i stand til at samarbejde og knytte venskaber på tværs af forskelligheder. Det giver - kort sagt - et godt afsæt for et godt liv.

Vores mål er at udvikle glade børn med mod på livet, og vi arbejder hver dag med fokus på børnenes læring, dannelse udvikling og trivsel.

I vores dagtilbud har vi blandt andet et stort fokus på udviklende læringsmiljøer for de 0-6-årige igennem hele dagen. Ikke bare i en aktivitet, som de voksne sætter i gang, men i høj grad også i alle dagens små rutiner og gøremål. Det er, når børnene skal have tøj på, når bleen skal skiftes, når alle sidder om bordet og spiser, når der er samling i gruppen, når børnene skal sove og så videre…

Legen er det vigtigste i hverdagen - både den børnene selv sætter i gang - og den, som den voksne tager initiativet til; fx en sangleg.

Krop og Hop på Holme Søndergård

Vi tilbyder børn mellem 0 og 3 år i dagpleje, vuggestue eller integreret institution at komme i den store gymnastiksal på Holme Søndergård (Nygårdsvej 5) hver onsdag. Afdelingerne deltager i det omfang, de har mulighed for det.

Her laver børnene en masse forskellige lege og øvelser. Øvelserne styrker børnenes motorik og pirrer de tre primære sanser: 

  • Labyrintsansen
  • Følesansen
  • Muskel og ledsansen

Sanserne er vigtige for den motoriske udvikling og for indlæringen af færdigheder generelt. Alle bevægelser og sanser har en plads i hjernen. Så når vi træner motorikken, træner vi hjernen.

  • Børnene oplever glæden ved at lære sin egen krop at kende—de styrker kropsfornemmelsen.
  • Børnene får nye erfaringer med at være en del af et fællesskab. Der sker en læring i fællesskabet, hvor børnene efterligner de andres bevægelser.
  • Det giver god energi at bevæge sig til musik, og det store rum indbyder til løb.